Jesu liv

Her finner du kapittel 6.1 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅLfrelseren
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Gjøre rede for den politiske og religiøse situasjonen i Israel på Jesu tid
  • Gjøre rede for hvorfor Jesus ble døpt og fristet
  • Peke på særtrekk ved Jesu forkynnelse, tegn og under
  • Gjøre rede for hovedtrekk i Jesu liv
  • Beskrive hva som skjedde fram mot Jesu korsfestelse
  • Gjøre rede for den frelseshistoriske betydningen av Jesu død og oppstandelse
  • Drøfte oppstandelsens troverdighet

 

Repetisjonsspørsmål

1.      Hvordan var den politiske situasjonen i Israel Jesu tid?

2.      Beskriv døperen Johannes og hans gjerning.

3.      Hva skjedde da Jesus ble døpt?

4.      Hvorfor ble Jesus døpt?

5.      Forklar hva en disippel er?

6.      Hva var særpreget ved Jesu forkynnelse og undervisning?

7.      Hvorfor gjorde Jesus tegn og under?

8.      Gi en kort framstilling av den siste uka før Jesus døde.

9.      Hvordan fikk jødenes påskemåltid et nytt innhold?

10.      Hva er det som gjør at vi kan si at Jesus oppfylte løftene om frelse?

11.      Hvorfor ble Jesus korsfestet?

12.      Hvem var de første som sa at Jesus var stått opp fra de døde?

13.      Hvorfor er Jesu oppstandelse troverdig?

14.   Hva menes med at oppstandelsen er selve sentrum i kristendommen?

15.   Gi en kort oversikt over Jesu liv.

 

Oppgaver

1.      Les lignelsen Den bortkomne sønnen i Lukas 15. På hvilken måte kan du se at denne lignelsen inneholder et dobbelt budskap? Hva er trøstebudskapet, og hva er advarselen?

2.      Hva menes med under og tegn?

3.      Let gjennom et av evangeliene og merk deg hva slags undre som det fortelles om. Stemmer det at undrene passer inn i de fem gruppene som er nevnt ovenfor?

4.      Sammenlign de fem gruppene med undre og de ødeleggelsene som kom etter at Adam og Eva hadde vært ulydige i Edens hage (les 1 Mos 3,15–19). Ser du en likhet? Hva lærer denne likheten oss om hva Jesus ønsker (og makter) å gjøre?

5.      Se på oversikten over profetiene om Messias i kap. 5.4 side 103. Ta fram fem ulike profetier og forklar hvordan de beskriver det som skjedde på slutten av Jesu liv.

6.      Lag en liste over gode grunner for at Jesu oppstandelse er troverdig.

7.      Formuler med egne ord hvorfor Jesu død er en viktig del av frelses­ historien.

8.      Les 1 Kor 15,12–22 og sett opp i stikkordsform hvorfor Jesu oppstandelse er så viktig i den kristne tro.

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Jesu eksistens og identitet
Video

Hvem er Jesus?
Ressurspakke

Kan vi vite at Jesus har levd?
Aktualisering (video) med samtalespørsmål

Er mirakler mulige?
Video

Print Friendly, PDF & Email