Det bibelske grunnlag for misjon


Her finner du kapittel 12.1 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

det-bibelske-grunnlaget-for-misjon

  • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
  • Presentere misjonsarbeid og forstå utfordringer misjon har med tanke på kultur og religionsfrihet 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Presentere misjonsarbeid og forstå utfordringer misjon har med tanke på kultur og religionsfrihet

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Finne misjonsbefalingene i NT
  • Gjøre rede for innholdet i misjonsbefalingene
  • Forklare hvorfor kirken må drive misjon til alle tider

Hvorfor har den kristne kirke holdt på med misjonsarbeid i snart to tusen år? I Bibelen leser vi om at Jesus ga disiplene sine befaling om å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Misjonsbefalingene finner vi i Det nye testamente, nærmere bestemt i Matt 28,18–20;

Luk 24,44–49; Mark 16,14–18, Joh 20,19–23 og Apg 1,8. Jesus ga disiplene sine befaling om å drive misjon. Ordet misjon kommer fra det latinske ordet missio, som betyr «å sende ut». Kristen misjon startet allerede mens Jesus var på jorden. Han sendte disiplene sine ut for

å helbrede syke, vekke opp døde, drive ut onde ånder og forkynne evangeliet. Det kristne budskapet gjelder alle mennesker.

Repetisjonsspørsmål

1.      Hva er misjon?

2.      Hvor finner vi misjonsbefalingene?

3.      Hva er den bibelske begrunnelse for misjon?

4.      Hva har vært drivkraften bak misjonsarbeidet opp gjennom tidene?

5.      Hva er formålet med misjon?

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Print Friendly, PDF & Email