Misjonsbevegelser – misjon på mange kontinenter


Her finner du kapittel 12.2 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


misjonsbevegelser

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
  • Presentere misjonsarbeid og forstå utfordringer misjon har med tanke på kultur og religionsfrihet  

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Presentere misjonsarbeid og forstå utfordringer misjon har med tanke på kultur og religionsfrihet

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Beskrive framveksten av misjonsvekkelsen i Europa på 1800­tallet
  • Gjøre rede for noen sentrale personer i nyere misjonshistorie
  • Beskrive av de største misjonsorganisasjonene i Norge
  • Beskrive hvordan den kristne kirke vokste fram i noen land i ulike verdensdeler
  • Forklare og gi eksempler på hva økumenikk er

Tiden fra ca. 1790 og framover ble preget av en stor misjonsvekkelse innen de protestantiske kirkene i Europa. Engelskmannen William Carey (1761–1834) blir gjerne regnet som grunnlegger av og på­ driver til det misjonsarbeidet som startet i denne perioden. De store oppdagelsesreisene som var blitt gjennomført til flere kontinenter, ga et nytt perspektiv på misjonsoppdraget.

Repetisjonsspørsmål

1.      Hvem var William Carey, og hvordan vokste misjonstanken fram hos ham?

2.      Hvor virket William Carey som misjonær, og hva blir han spesielt husket for?

3.      Hva er Livingstone og Stanley kjent for?

4.      Hva er Hudson Taylor kjent for?

5.      Hva er Lars Skrefsrud kjent for?

6.      Hva er Marie Monsen kjent for?

 

Oppgaver

1.      Ta for deg to av de følgende organisasjonbladene, og sammenlign hva slags stoff de legger vekt på, og hvordan de presenterer det: Utsyn (NLM), Misjonstidende (NMS), Sambåndet (ImF), Agenda 3:16 (Normisjon).

2.      Pinsebevegelsen har hatt voldsom framgang i Sør­Amerika. Prøv å finne noen gode grunner til denne framgangen.

3.      Undersøk hvilke land som i dag sender flest kristne misjonærer til andre land, og prøv å simulere hvordan statistikken vil se ut om tjue år fra i dag.

4.      Finn ut mer om hva Lausanne­bevegelsen er. Lag en kort presentasjon.

5.      I Cape Town sa man at det var mange folkeslag og grupper som ennå ikke har hørt evangeliet. Finn ut hvor disse gruppene er.

6.      Større prosjektarbeid

a.      Velg et kirkesamfunn du er interessert i og vil vite mer om. Gjør rede for historisk bakgrunn, trosgrunnlag, organisering, deres virksomhet i Norge og deres misjonsvirksomhet.

b.      Velg en av de kristne organisasjonene du er blitt kjent med. Beskriv organisasjonens historiske bakgrunn, dens teologiske profil og dens virksomhet i Norge og i andre land.

c.      Finn ut mer om eierne av den skolen du er elev på. Finn ut litt om deres øvrige skolevirksomhet, og finn ut hvorfor de eier og driver skoler.

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Kirkehistorie og film
Aktualiseringer

Print Friendly, PDF & Email