Kulturene og kristen misjon


Her finner du kapittel 12.3 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


kulturene-og-kristen-misjon

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
  • Presentere misjonsarbeid og forstå utfordringer misjon har med tanke på kultur og religionsfrihet  

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Presentere misjonsarbeid og forstå utfordringer misjon har med tanke på kultur og religionsfrihet

 

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Gi eksempler på hvordan kristen misjon har påvirket kulturen
  • Gi eksempler på kristne misjonærer som har fått betydning for lokale kulturer
  • Drøfte forholdet mellom misjon og kulturimperialisme

Alle samfunn av mennesker har en kultur som gir seg utslag i språk, omgangsformer, skikker, overgangsriter og ulike former for kunst. Ofte har en kultur også religiøse elementer i seg. Vi kan snakke om et lands kultur, og stundom kan vi finne flere kulturer i samme land hvis det bor ulike etni­ske grupper der. Da kristendommen bredte seg ut i Europa, måtte den forholde seg til ulike kulturer og kulturelle uttrykk. I Norden møtte den først og fremst vikingkulturen, som igjen var tett sammen­ bundet med den norrøne religionen (åsatroen).

Repetisjonsspørsmål

1.      Hvilken betydning hadde Skrefsrud for santalenes kultur?

2.      Nevn misjonærer som hadde betydning for utviklingen av skrift­ kulturen i de landene de kom til.

3.      Lag en liste med eksempler på misjonens positive kulturpåvirkning.

 

Oppgaver

1.      Hvorfor ble det satt ut barn «i skogen for å dø» i ikke­kristne land? Hvor endret dette seg under kristen påvirkning?

2.      Hvorfor har noen brukt uttrykket «kulturimperialisme» om kristen misjon?

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Print Friendly, PDF & Email