The Silver Surfer ofrer livet sitt for å redde verden.

Bakgrunn

Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer er den andre filmen i serien om De Fantastiske 4, som er filmatisering av en tegneserie fra Marvel Comics. Handlingen er knyttet til fire astronauter som utvikler superkrefter etter å ha vært utsatt for radioaktiv stråling mens de var på oppdrag i verdensrommet.

De fire astronautene er Reed Richards, alias Mr. Fantastic – en figur som har evnen til å forlenge kroppen (som gummi); Sue Storm, alias Den usynlige kvinnen – en figur som kan gjøre seg selv usynlig og skape kraftfelt rundt seg; Ben Grimm, alias Tingen – et steinlignende vesen med superkrefter og ugjennomtrengelig hud; og Johnny Storm, Sues yngre bror – alias Fakkelen – en figur med evnen til å la kroppen omsvøpes av ild og til å fly.

Historien til The Fantastic 4 – både i filmene og i den originale tegneserien – er særegen i superheltenes verden. Alle vet om deres virkelige identitet, og nettopp bakgrunnen deres har gjort dem til superstjerner.

I Rise of the Silver Surfer møter de fire superheltene den sølvskimrende surferen. Han er budbringer for Galactus: Verdens Ødelegger, og er kommet til jorden for å forberede menneskeheten på at den skal utslettes.

Filmklippet

Klippet er hentet fra filmens klimaks og viser at The Silver Surfer velger å gå imot Galactus for å redde verden, i stedet for å bidra til å ødelegge den.

Start: 1.17.08 (i kap 24 på DVD)
Stopp: 1.19.01
Lengde: 1 min. og 53 sek.

Klippet starter med at the Silver Surfer flyr av gårde på brettet sitt og er i kamp. Den første replikken er Johnny som sier: ”Thought you could use a hand” (”Tenkte du kunne trenge en hjelpende hånd”). Den siste replikken er Surferen som sier: ”I will no longer serve. This is the end for us both” (Jeg vil ikke lenger tjene deg. Dette er slutten for oss begge”). Stopp filmen etter at Galactus oppslukes og en sjokkbølge svøper gjennom verdensrommet.

Forslag til bruk

Tema: Å ofre seg selv for å redde verden


Klippet kan brukes i forbindelse med formidlingen av Jesu offer på korset.
Du bør kanskje poengtere at The Silver Surfer inntar en posisjon som ”korsfestet” i det han overvinner Galactus. Det virker som han aksepterer sin egen død, men du bør være klar over at filmen har en slutt som åpner for at han faktisk ikke dør.

Andre detaljer fra filmklippet som kan brukes som tilknytningspunkt til formidlingen av korsfestelsen er: Fakkelen hjelper Surferen på veien for å møte Galactus (jmf. Simon fra Kyréne som bærer Jesu kors: Matt 27,32, Mark 15,21, Luk 23,26); den synlige kosmiske reaksjonen på Galactus død (jmf. de kosmiske kreftene som blir referert til i forbindelse med Jesu død; Matt 27,51, Luk 23,44-45).

Det er selvsagt viktig å merke seg at mens The Silver Surfer tidligere tjente de kreftene han til slutt går imot, var Jesus hele tiden trofast og lydig overfor Gud og stod imot synd og fristelser. Bare slik kunne hans død være en stedfortredende død.

Aktuelle bibelvers:
Matt 27, 32-56
Mark 15, 21-41
Luk 23, 26-49
Joh 19, 17-37

Print Friendly, PDF & Email