UNDERVISNINGSOPPLEGG:
– Hva er et livssyn? Hva er typiske trekk for det postmoderne? Hvordan formidler artisten Lady Gaga postmoderne uttrykk gjennom sin karriere og sitt “image”?

Passer for 1-2 skoletimer. Kan også være utgangspunkt for videre arbeid om det postmoderne.

Mål for timene:

 • Forstå hva et livssyn er
 • Forstå hva som kjennetegner det postmoderne
 • Reflektere rundt uttrykk av det postmoderne i populærkulturen.

Kompetansemål:

 • Presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge
 • Drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring

Plassering i læreplan:

 • Tro og livssyn I og II (alle utdanningsprogram)
 • Troslære i VG2 (Studieforberedende)
 • Troslære i VG1 (Ykersfaglig)

Materiell:

 • Powerpoint
 • Spørsmålsark
 • Prosjektoppgaver

Dette undervisningsopplegget handler om livssyn og det postmoderne. Artisten Lady Gaga står som et eksempel på en som uttrykker mange postmoderne kjennetegn både i valg av klesstil og image, og i sangtekster, musikkvideoer og uttalelser i media m.m.

Undervisningsopplegget viser kort noen hovedtrekk ved det postmoderne før det konkretiseres med eksempler fra Lady Gaga. Opplegget inneholder også refleksjonsspørsmål til samtale.

Opplegget inneholder en power-point, med kommentarer til noen av lysbildene. Presentasjonen er bygget på prosjektoppgaver i studiet av «Kommunikasjon og livssyn» ved Mediehøgskolen Gimlekollen. Prosjektoppgavene kan være nyttig og interessant bakgrunnsstoff både for lærere og elever.


Lady Gaga og det postmoderne (powerpoint)
Spørsmål til Lady Gaga og det postmoderne (spørsmålsark)

Lady Gaga og postmodernisme (av Hanne Marie Kolden)
Analyse av musikkvideoen «Born this way» (av Silje Kristin Erlandsen)
Lady Gaga som navigasjonspunkt for ungdommers livssynsdanning (av Silje Kristin Erlandsen)

© Damaris Norge

Foto: Rogue Artists, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Print Friendly, PDF & Email