Vi ser nærmere på en kronikk fra Dagbladet.no, som sier at unge i dag i større grad møter religion gjennom populærkulturen, enn via bedehuset/kirka.

Aktualiseringen kan brukes inn i relevant undervisning, eller som utgangspunkt for utenomfaglig formidling. (24.01.2011)

 

De fleste av oss har hørt om filmer som Da Vinci Koden, Harry Potter, Ringenes Herre og Twilight. Og tv-serier som Gost Whisperer, True Blood og På den andre siden. Noen helt få eksempler på en ny trend innenfor populærkulturen, hvor religion og livssynselementer spiller en viktig rolle i det som skjer og det som formidles.

Religionsviterne Dag Øistein Endsjø og Liv Ingeborg Lied skriver i en kronikk i Dagbladet (19.01.2011) at Harry Potter og Ringenes Herre bidrar vel så mye til religiøs interesse [blant unge mennesker i dag] som trossamfunnenes kanoniske tekster. De hevder at religion er på vei tilbake i samfunnet, den har på ny begynt å prege våre liv. Men i stedet for at religionen blir formidlet via talerstolen, skjer det nå gjennom populærkulturen.Kronikken av Endsjø og Lies finner du 
her.

Les gjerne også dette intervjuet med Liv Ingeborg Lied
om det samme temaet

I denne aktualiseringen har vi laget noen spørsmål tilknyttet artikkelen fra Dagbladet, som kan brukes i aktuelle sammenhenger med elevene.

  1. Kan du komme på noen filmer/tv-serier/bøker hvor religion og livssyn er tilstede i større eller mindre grad?
  2. Hva slags religiøse- og livssynsmessige elementer opplever du er mest dominerende/blir mest brukt? Hvorfor tror du det er slik?
  3. På hvilken måte blir de religiøse- og livssynsmessige elementene fremstilt i de aktuelle populærkulturelle tekstene? (Vis gjerne til hvordan ulike religioner og livssyn brukes inn i populærkulturelle tekster, ofte også flere i ett og samme produkt)
  4. I hvilken grad synes du det er positivt og/eller negativt at religiøse og livssynsmessige elementer blandes sammen med populærkulturen?
  5. På hvilken måte utgjør dette en mulighet og en utfordring for oss som kristne?

 

Print Friendly, PDF & Email