• Aktualisering
  Hva tror du hadde skjedd om vi alle hadde fått det vi til enhver tid ber Gud om? Ja, du har kanskje hørt at Bruce Almighty etter hvert skjønte at det ikke fungerte særlig bra, akkurat … Og det forstår vi også, uten problem!
  Men problemet kommer når vi skal prøve å forstå hvorfor Gud ikke gir det svaret jeg ønsker på ”bare denne ene, viktige bønnen”, eller hva? Kan noe av svaret ligge i utgangspunktet, nemlig at vi skal be ”i Jesu navn”? La oss enda en gang se videoen…

 

 

 • Dagens tema
  I kristen tro er altså bønn det er å komme til Gud, i Jesu navn! Men hva betyr så dette?

  Å be i Jesu navn, betyr for det første at det er på grunn av Jesus at vi har fellesskapet med Gud. Men å be i Jesu navn er ikke å se på Gud som en slags ”automat”, der man putter på en bønn, trykker på den rette knappen og ”vips”, så ramler løsningen i fanget. Nei, å be i Jesu navn dreier seg derimot om å oppdage mer av hva Gud ønsker for meg og livet mitt.

  Som vi hørte fra Nick Pollard i videosnutten: ” Kanskje vi kan si det slik at bønn i Jesu navn betyr at Gud ønsker å ha oss så nær til seg at vi ønsker det han ønsker.” Dess mer vi blir kjent med Jesus og preget av han, dess mer forstår vi av Guds måte å bønnhøre oss på og av hva livet egentlig dreier seg om.

 

 • Dagens bibelord
  ”Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Far skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.” (Joh 14, 13-14)

 

 • Dagens utfordring
  Bønn er å komme med alt til vår Far i himmelen – i Jesu navn. Her ligger frimodigheten – og her ligger tryggheten. La oss benytte den – og hvile i den!

 

 • Bønn
  (Be en kort bønn med egne ord, der du knytter an til temaet, teksten og utfordringen.)
Print Friendly, PDF & Email