• Aktuell litteratur om bønn:
  • Bibelselskapets Bønnebok (Oslo: Verbum 2002)
  • Gustavsson, Stefan: Gjør som Gud – bli menneske (Oslo: Lunde/Damaris, 2007)
  • Hallesby, Ole: Fra bønnens verden (Oslo: Luther, 1996)
  • Søvik, Oddvar: Bønn framfor alt (Oslo: Hermon 2006)
  • Wisløff, Fredrik: Min bønnebok (Oslo, Luther, 2003)
  • Yancey, Philip: Bønn – har det noen hensikt? (Oslo: Luther, 2007)
Print Friendly, PDF & Email