I møte med livet

Her finner du ulike ressurser i møte med tvil, skamfølelse, synd og personlig smerte, med utgangspunkt i ni aktuelle spørsmål.

  • Er ikke synd bare et uttrykk som er funnet opp for å holde oss nede?
  • Trenger jeg tilgivelse, eller kommer jeg til himmelen hvis jeg gjør så godt jeg kan?
  • Gud vet jo hvor vanskelig det er å være menneske. Hvorfor kan han ikke tilgi alle og gi alle evig liv?
  • Hva betyr egentlig “nåde”?
Print Friendly, PDF & Email