Bakgrunn

– ”Med begrepet sorteringssamfunn mener trolig de fleste av oss et samfunn som bedriver en illegitim forskjellsbehandling av mennesker. ”
(Filosof Berge Solberg til Vern om Livet nr 2, 2004.)

Bispemøtets uttalelse 13.03.2008
http://multimedia.api.no/www.vl.no/archive/01778/Les_biskopenes_utt_1778806a.pdf

Utdrag fra uttalelsen:

“Et menneskes verd er ikke knyttet til dets evne til å yte, produsere og fungere. Noe annet ville bryte fundamentalt med den kristne tanke om at mennesket har verdi i seg selv.

En instrumentell forståelse av menneskeverdet kan også bidra til å rangere funksjonsdyktige mennesker i forhold til hverandre. Summen av dette er et samfunn hvor de sterkeste vinner frem, og de svake trues.

Kan vi se konturene av et kaldt og kynisk samfunn? Denne utviklingen må vi i så fall snu. Kirken utfordres også av dette.

Kunnskap om kromosomfeil setter mennesker i vanskelige etiske dilemma. Verdifull kunnskap om fosteret kan brukes både til å fremme liv, men også til å svekke vår tanke om menneskeverd. ”


Filmklipp: 300

300 (2007)
Forklaring på den spartanske praksisen hvor en forkastet/avviste spedbarn med fysiske skavanker.

Kategori: Filmklipp
Publiseringsselskap: Warner Bros
Aldersgrense: 15 år, frarådes ungdom under 15 år

Dersom en velger å vise filmklippet, er det viktig å forberede seerne på sterke scener, samtidig som en vektlegger at filmen er basert på faktisk historie, ikke oppdiktning.

Aktualiseringen vil imidlertid være engasjerende ògså om en velger å beskrive klippet istedenfor å vise det.

Bakgrunn

Filmen 300 forteller historien om slaget ved Thermopylene. Filmen handler om en liten gresk styrke, ledet av Kong Leonidas (Gerard Butler), hvor den viktigste delen av hæren bestod av kun 300 krigere fra Sparta. Mot alle odds stod de lenge imot en mye større hær som var under kommando av under kong Xerxes av Persia. Spartanerne ble overvunnet kun fordi en forræder viste Perserne et hemmelig pass, noe som gjorde det mulig for dem å omringe den lille greske hæren.

Dette klippet er hentet fra begynnelsen av filmen. Her møter vi spartanernes nidkjærhet i det å legge maksimalt til rette for å ha de aller best trente soldatene. Grunnlaget ble lagt allerede ved guttenes fødsel. Alle nyfødte spartanske gutter ble undersøkt nøye, og de med fysiske defekter ble vraket og lagt ut for å dø.

Start: 0.01.00 (i kap.1 på DVD)
Stopp: 0.02.14
Lengde: 1 min, 14.sek

Klippet starter rett etter rulleteksten. Det første bildet er fra en stormfull aften og en ser en stabel av skjeletter og ben, og et spedbarn som holdes opp for inspeksjon. Den første replikken er: ”When a boy is born, like all Spartans, he is inspected…” (”Når en gutt er født, blir han – som alle spartanere – kontrollert”). Den siste replikken er “…the greatest glory he could achieve in his whole life” (“Den største ære han kunne oppnå i livet.”).

Forslag til samtalespørsmål

– Hva er din umiddelbare reaksjon på klippet?
– Hva sier denne skikken om spartanernes syn på menneskets verdi?
– Hvilke assosiasjoner gir dette klippet deg til forskjellige skikker i andre sivilisasjoner i ulike epoker av verdenshistorien?
– Hvorfor vil mange føle avsky overfor spartanernes skikk, men samtidig si ja til abort av fostre som f.eks har downs syndrom?
– På hvilke måter kan vi se en gradering av menneskeverdet i samfunnet vårt?

Filmklippet synliggjør noe av sorteringssamfunnets grusomhet, og er derfor et godt utgangspunkt for samtale om hva som egentlig bestemmer menneskets verdi.

Aktuelle bibelvers
1.Mos 1,26
Salme 106,37-39
Salme 139,13-16
Jeremia 1,4-5
1.Kor 3,16-17

Print Friendly, PDF & Email