Læremiddelanalyse

  • Hvordan identifisere spor av livssyn i lærebøker og andre læremidler?

  • Hvordan vurdere tekstene ut fra kristen tro?

  • Hvordan bli bevisst hvilken livssynspåvirkning vi selv utsettes for, og hvordan kan vi hjelpe elevene til en slik bevissthet?

Er dette spørsmål som opptar deg, men du fikk ikke med deg KFF-kurset i Oslo 22.01.2018 med Heidi Jannicke Andersen (forlagssjef i Iko-Forlaget) og Margunn Serigstad Dahle (førstelektor NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og team- og prod.leder Damaris Norge) ?

Her får du nyttige ressurser, som også ble delt ut på kurset:

  • Kapitlet «Budskapet og brillene – om fag, formidling og forståelse» fra boka Våg å tenke (Dahle, Margunn S. (red.) Bergen: Egill Danielsen stiftelse 2013).Vi gjør oppmerksom på at sitatet fra «Tellus 8» på s. 82 i vedlagte kapittel, er hentet fra lærerveiledningen til kapittel 1.7 i utgaven fra 1997.  Forfatter Margunn Serigstad Dahle (f. 1960) er førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
    og team- og produksjonsleder i Damaris Norge. Hun er utdannet cand.philol. med hovedfag i religionspedagogikk. 
  • Analyseskjema til bruk i møte med ulike lærebøker, med overskriften Læremiddelanalyse – et verktøy.

Vi anbefaler også følgende ressurspakke til analyse av skolens læremidler: Ressurspakke til analyse av skolens læremidler.

 


 

Andre aktuelle kapitler fra boka Våg å tenke:

Asle Ystebø
Fri til å tenke – også på Gud

Asle Ystebø (f. 1976) er daglig leder i Egill Danielsen Stiftelse. Han har utdanning innen bl.a. engelsk språk og kultur, historie, religion og pedagogisk ledelse. Han har tidligere vært rektor på Hopen videregående skole (tilknyttet Evangeliesenteret) og Danielsen Intensivgymnas.

Torkil Åmland
Menneskerettigheter i fortid, nåtid og fremtid

Torkil Åmland (f. 1966) er lektor ved Danielsen videregående skole. Han har mastergrad i historie. Torkil har blant annet vært statssekretær i Arbeidsdepartementet og i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har også vært rektor ved Bergen Kristne Grunnskole og Kristianborg videregående skole.

Halldis Pollen
Menneskesyn i litteraturen. Med eksempel frå romanen «Lord of the Flies»

Halldis Pollen (f. 1951) har vore lektor ved Danielsen videregående skole, Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) og Sygna vidaregåande skule. Ho har også undervist ved Vytautas Magnus University i Litauen og jobba med studentarbeid i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Ho har hovudfag i engelsk.

Harald Bjørnøy
Mellom Gud og keiseren. Friskolelæreren i møte med samfunnsfagene

Harald Bjørnøy (f. 1962) er undervisningsinspektør ved Danielsen videregående skole. Han er cand.polit. med hovedfag i sammenlignende politikk. Han har blant annet skrevet boken «Jordens største under. Historien om kirken».

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Av |2021-10-02T00:42:33+02:00februar 9th, 2018|Tro og fag|Kommentarer er skrudd av for Læremiddelanalyse

Share This Story, Choose Your Platform!

Om Forfatteren:

Gå til toppen