Fra utvidet overordnet del:
…på en kristen skole vil elevene lære å se etter livssynsmomenter som ligger til grunn for kunnskapen, og også å bli bevisst grunnlaget for sin egen kritiske tenkning.

Et foredrag i regi av KFF med Margunn Serigstad Dahle,
NLA Høgskolen og Damaris Skole

PDF av PPT
PDF av arbeidsoppgaver og case
Passord video: kff2021

Print Friendly, PDF & Email