FAG OG TRO – HVA SKJER, MON TRO? GLIMT FRA FEM SKOLER,
WEBINAR 20. april 2021 i regi av KFF i samarbeid med Damaris Skole.

Ulike praksiser, men samme forankring og målsetning. Glimt fra forskjellige fag og prosjekter på videregående og ungdomstrinn, til gjensidig inspirasjon.
Vi lærer av hverandre, med forankring i vårt mandat og våre muligheter, gitt i synlighetskravet og Fagfornyelsen.

Ledet av Margunn Serigstad Dahle (NLA Gimlekollen/Damaris), med bidrag fra Tryggheim VGS, Lundeneset VGS, Drottningborg VGS, Oasen skole Birkelid og Egill Danielsen Stiftelse.

Nedenfor finner du video med hele webinaret, og her følger materiale fra de ulike bidragsyterne:

Introduksjon  v/Margunn Serigstad Dahle

– Tryggheim Vgs: prosjektet Medier og livssyn, v/Ole Johnny Møyholm.  Her finner du også ressursheftet som elevene får til arbeidet med fordypninsgsoppgaven,

– Lundeneset VGS: v/Helge Stautland, med fokus på master-avhandlingen “Spor av livssyn i skjønnlitterære tekster i lærebok i engelsk”, og da særlig avhandlingens bakgrunn, hovedfunn og praktiske relevans.

– Drottningborg Vgs: v/Stig Tore Aaberg, med fokus på fag – tro i lokale læreplaner, med samfunnskunnskap som case.

– Oasen skole Birkelid: prosjektet Kristenfaglig Løft, v/Mari Degnepoll Kolltveit og Siv Linda Vikse Jonasen

-Egill Danielsen Stiftelse: prosjektet Sa du Nøytral? v/Asle Ystebø

Passord video: kff2021

Print Friendly, PDF & Email