Faste fra hva?

(4:5) Faste fra hva? Med oppfordring til å sette øyet på diett.