Hvordan fortolke Bibelen i praksis?

Hvilken holdning til Bibelen ønsker vi selv å stå for?

  • Vi trenger å komme til Bibelen med interesse, nysgjerrighet og forventning
  • Vi trenger å lytte til Bibelen på dens egne (livssynsmessige/ teologiske) premisser
  • Vi trenger ydmykhet – ikke stolthet – i møte med Bibelen

Fem grunnleggende prinsipper for sunn bibeltolkning

Prinsipp 1: Se etter tekstens litterære sammenheng
– hvilken sjanger har teksten og hvilken rolle spiller teksten i den aktuelle bibelboken?
Prinsipp 2: Se etter tekstens historiske sammenheng
– hvilken opprinnelig geografisk, historisk og kulturell sammenheng står teksten i?
Prinsipp 3: Se etter tekstens teologiske sammenheng
– hva sier Bibelen ellers om samme sak?
Prinsipp 4: Se etter tekstens livssynsmessige sammenheng
– hva betyr teksten i lys av et helbibelsk klassisk kristent syn på verdier, menneskesyn, virkelighetsoppfatning og tro?
Prinsipp 5: Se etter tekstens aktuelle sammenheng

– hvordan talte Gud gjennom denne teksten til de første leserne og hva sier Gud i forlengelsen av dette til oss i dag?

 

Ekstra ressurser

Print Friendly, PDF & Email