Fire synsvinkler – én sannhet

Fire synsvinkler – én sannhet, illustrert med filmen Vantage Point. 

MÅL

Kompetansemål

  • Kunne argumentere for at det finnes 1 evangelium – skrevet fra 4 ulike synsvinkler
  • Kjenne til noen argumenter for at fire ulike nedskrivinger ikke setter evangliets troverdighet i fare

Holdningsmål

  • Trygghet på evangeliets troverdighet og sannhet

Plassering i fagplan
Bibelkunnskap I + II i Studieforberedende (VG1 + VG2)
Bibelkunnskap I + II i Yrkesfaglig (VG1 + VG2)
Bibelkunnskap I + II i alle studieprogram (VG1 + VG2)

Har du sett filmen Vantage Point? Det er en drivende actionfilm, med Dennis Quaid i hovedrollen som Secret Service-agent med oppdrag om å beskytte presidenten. Filmen er både tankevekkende, interessant og spennende, ikke minst på grunn av den svært spesielle fortellerteknikken.

Info om Vantage Point på Filmweb
Se traileren til Vantage Point på YouTube (traileren finnes også som ekstramateriell på dvd-en)

Åtte synsvinkler – én sannhet
Omtrent 15 minutter ut i filmen, akkurat i det den amerikanske presidenten blir skutt, stopper handlingen opp – og vi føres tilbake til begynnelsen av historien. Så får vi se historien om igjen, men nå fra en annen synsvinkel. Slik fortsetter filmen, og etter hvert som vi får se hendelsene fra nye synsvinkler, forstår vi mer og mer av hva som egentlig skjedde. Til slutt har vi fått de samme 15 minuttene (pluss minus) presentert fra åtte ulike synsvinkler.

Det blir etter hvert klart at filmskaperne ønsker å understreke et poeng: Når mye skjer på en gang er det umulig for én person å oppfatte alt som skjer. Derfor er det nyttig med flere vitner i en rettssak, tre dommere på en fotballkamp – og fire evangelisters kompletterende synsvinkler på historien om Jesus. Dette poenget kommer også fram av filmens undertittel: 8 Strangers, 8 points of view, 1 truth.

Flere vitner
Da Jesus forlot denne verden og ble tatt opp til himmelen, begynte de kristne med en gang å fortelle at han var blitt levende igjen. Mer enn 500 mennesker hadde sett han etter oppstandelsen, og kunne bevitne at han som de hadde sett lide døden på et kors, nå levde (Paulus forteller om dette i 1. Kor 15).

Blant de 500 var også gruppen av apostler. De hadde vandret med Jesus i tre år, og hadde fått et spesielt møte med Den hellige ånd på pinsedag. Som øyenvitner til det som hadde skjedde, ble de regnet for å være ekstra troverdige når det gjaldt å fortelle videre hva som hadde hendt med Jesus Kristus, og hva han underviste dem den tiden han levde på jorden.

Fire synsvinkler – én Sannhet
De som står bak de fire evangeliene du finner i Bibelen, tilhørte altså denne gruppen av øyenvitner. De levde samtidig med – og sammen med – Jesus, og forteller historien om Jesus Kristus på hver sin måte. At du finner flere synsvinkler på historien, betyr at de som samlet bøkene i Det nye testamentet (NT), var opptatt av å la alle øyenvitnene som hadde skrevet noe, få slippe til. Dette minner om målsettingen i Vantage Point, der regissøren ville la flere troverdige vitner komme til orde for å klarlegge hva som egentlig skjedde.Det finnes alltid flere synsvinkler på en historisk hendelse. Alle de troverdige vitneutsagnene utfyller hverandre, og gir dermed et mer helhetlig bilde av hva som faktisk skjedde. På samme måte møter vi i Bibelen fire evangelier som utfyller hverandre. I tillegg har vi også viktig historisk materiale i brevene i NT.

I NT finner vi altså grundige vitnegjengivelser av hva som skjedde med Jesus for 2000 år siden. Disse begynte som troverdige muntlige overleveringer, og ble så skrevet ned få tiår etter at det faktisk skjedde. Fire forskjellige vitner gir oss fire slående like – men likevel noe forskjellige – bilder av Jesus. Dette inngir troverdighet!

Kanskje det er verdt å ta en titt selv? Som Lukas sier det: “Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i”. (sml Luk 1, 1-4)

På www.davincikoden.info kan du finne ut mer om hvordan evangeliene ble samlet

© Damaris Norge AS
Print Friendly, PDF & Email