Kirkens historie

Det historiske utgangspunktet for kristendommen er personen Jesus. Han ga apostlene et oppdrag:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matt 28,18–20)

Kirkens historie forteller om hvordan evangeliet ble formidlet til nye folkeslag, hvordan det ble mottatt, hvordan det slo rot, og hvordan det påvirket mennesker, samfunnet og kulturen.

Kirkens historie deles inn i perioder. Kapitteloverskriftene følger denne inndelingen, og vi konsentrerer oss om noen særtrekk ved hver periode.

 


Her finner du kapittel 11 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

11.2 Oldkirken år 100-500

11.3 Middelalderen år 500-1500

11.4 Reformasjonsårhundret – 1500-tallet

11.5 Ortodoksien og pietismen

11.7 Norsk kirkeliv på 1900-tallet

Print Friendly, PDF & Email