Norsk kirkeliv på 1900-tallet

 

Her finner du kapittel 11.7 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • norsk-kirkeliv-pa-1900-talletGi en kortfattet oversikt over kirkehistorien fram til vår tid (Kirkens historie og innflytelse)
  • Beskrive og analysere viktige perioder i kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
  • Sammenlikne og vurdere aktuelle debatter i kristenlandskapet i lys av problemstillinger fra kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
  • Gjøre rede for historien til minst èn kofesjon eller misjonsorganisasjon (Kristenliv, misjon og kultur)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • beskrive hovedlinjene i bedehustradisjonens utvikling på 1900-tallet
  • beskrive hvordan den karismatiske bevegelsen påvirket norsk kirkeliv
  • gjøre rede for utviklingen av det kirkelige demokratiet i Den norske kirke
  • gjøre rede for særtrekk ved den liberale teologi og hvilke spenninger den skapte i norsk kirkeliv

 


Ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Undervisningsressurs (video)

Print Friendly, PDF & Email