Middelalderen år 500-1500


Her finner du kapittel 11.3 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • den-kristne-kirke-blir-tilGi en kortfattet oversikt over kirkehistorien fram til vår tid (Kirkens historie og innflytelse)
  • Beskrive og analysere viktige perioder i kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
  • Vise hvordan Bibelen og kristen tro gjennom misjon påvirker liv og kulturer i dag (Kristenliv, misjon og kultur)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for kristendommens utbredelse i middelalderen
  • gjøre rede for spenninger mellom kirke og statsmakt
  • gjøre rede for kristendommens møte med islam
  • beskrive kristendommens framvekst i Norden
  • beskrive kristendommens fromhetsliv og fornyelse i middelalderen
  • peke på framveksten av noen klosterbevegelser
  • beskrive kirkens bruk av makt gjennom inkvisisjonen

 


middelalderen

 

Ressurser fra Damaris Norge

Fra oldkirken til reformasjonen
Undervisningsopplegg med filmtips

Historiske vendepunkt
Undervisningsressurs (video)

Print Friendly, PDF & Email