Reformasjonsårhundret – 1500-tallet

Her finner du kapittel 11.4 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Gi en kortfattet oversikt over kirkehistorien fram til vår tid (Kirkens historie og innflytelse)
  • Beskrive og analysere viktige perioder i kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
  • Sammenlikne og vurdere aktuelle debatter i kristenlandskapet i lys av problemstillinger fra kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
  • Finne og vurdere eksempler på hvordan den kristne tro og misjon kommer til uttrykk i kulturarven, språket og det moderne samfunn (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Gi en viss oversikt over hovedtemaene i kirkehistorien med hovedvekt på reformasjonen og tiden fram mot vår tid, med fokus på lederskikkelser som M.Luther og H.N. Hauge (Kirken i går og i dag)
  • Gjøre rede for sentrale trekk ved misjonshistorien og misjon i dag (Kirken i går og i dag)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • vise hvorfor Wycliffe og Hus var forløpere for reformasjonen
  • gjøre rede for reformasjonens gjennombrudd ved Luther, Zwingli og Calvin
  • beskrive Martin Luther liv og lære og hans betydning for reformasjonen
  • beskrive hva som kjennetegner motreformasjonen
  • beskrive hvordan kirkebildet så ut i Europa på 1500-tallet

 


reformasjonen

I kapittel 11.4 er følgende særstoff for studieforberedende:

  • Ulike retninger
  • Motreformasjonen

Ressurser fra Damaris Norge

Fra oldkirken til reformasjonen
Undervisningsopplegg med filmtips

Martin Luther
Ressurspakke

Historiske vendepunkt
Undervisningsressurs (video)

Print Friendly, PDF & Email