Oldkirken år 100-500


Her finner du kapittel 11.2 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • den-kristne-kirke-blir-tilGi en kortfattet oversikt over kirkehistorien fram til vår tid (Kirkens historie og innflytelse)
  • Beskrive og analysere viktige perioder i kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
  • Vise hvordan Bibelen og kristen tro gjennom misjon påvirker liv og kulturer i dag (Kristenliv, misjon og kultur)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for kirkens videre vekst og utvikling
  • beskrive forfølgelsen av de kristne og kirkens trosforsvar
  • gjøre rede for hvordan kristendommen ble en statsreligion i Romerriket
  • gjøre rede for Augustins liv og lære og hans betydning for kirkens utvikling
  • beskrive klosterbevegelsens framvekst

 


oldkirken

 

Ressurser fra Damaris Norge

Kirkemøtet i Nikea i år 323
Artikkel

Fra oldkirken til reformasjonen
Undervisningsopplegg med filmtips

Begrepet martyr
Fordypningsressurs

Historiske vendepunkt
Undervisningsressurs (video)

Print Friendly, PDF & Email