Religionskunnskap og religionskritikk

Kompetansemål:

Religionskunnskap og religionskritikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse
  • presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og livssyn i samiske samfunn
  • diskutere ulike religionsdefinisjoner
  • presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk
  • drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid
  • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
  • drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring

 

 


 

 

Ressurser fra Damaris Norge

Moderne slaveri

Aktualisering, med forslag til oppgaver

Gud og vitskapen

Undervisningsressurs i tre deler

Margaret Berger

Aktualisering

Print Friendly, PDF & Email