Religion og Etikk

Kompetansemål:

Islam og en valgfri religion

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk
  • tolke noen av religionens sentrale tekster
  • gjøre rede for ulike retninger i religionen
  • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen
  • drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller
  • drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn
  • sammenligne religionen med andre religioner og livssyn

 

 


Ressurser fra Damaris Norge

Islam og kristendom – noe likt og mye forskjellig

Artikkel

Moderne slaveri

Aktualisering, med forslag til oppgaver

Islam – Del 1

Ressurspakke i 3 deler

Islam – Del 2

Ressurspakke i 3 deler

Islam – Del 3

Ressurspakke i 3 deler

Print Friendly, PDF & Email