Åtte videoressurser om temaer hentet fra storfilmen “Noah”. Bruk filmene i undervisning eller annen formidling. Videoene kan også brukes uavhengig av filmen.

Med: Stefan Gustavsson og Bjørn Hinderaker.

Gustavsson og Hinderaker tar opp temaer som kan utfordre vår tro og vår forståelse av Bibelen.
Kan vi stole på Bibelen? Hvordan kan en god Gud straffe verden med en flod?
Disse spørsmålene er aktuelle også uavhengig av Noah-filmen.

Stefan Gustavsson er førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, generalsekretær for Svenska Evangeliska Alliansen og rektor på CredoAkademin i Stockholm. Han har blant annet skrevet bøkene Kristen med god grunn, Gjør som Gud – bli menneske og Skeptikerens Guide til Jesus1 (2014) og 2 (2015).

Bjørn Hinderaker er høgskolelektor på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, med hovedfokus på kristen apologetikk i møte med en samtid preget av livssynsmangfold.

Noah – Hvordan skal vi tolke fortellingen? from Damaris Norge on Vimeo.

Noah – Kjemper og gudesønner
from Damaris Norge on Vimeo.

Noah – Kjemper og gudesønner from Damaris Norge on Vimeo.

Noah – Guds strenge dom from Damaris Norge on Vimeo.

Noah – Fortellingen viser Guds nåde from Damaris Norge on Vimeo.

Noah – Regnbuen som plutselig ble til from Damaris Norge on Vimeo.

Noah – Kopi av andre flomberetninger? from Damaris Norge on Vimeo.

Noah – Kan vi stole på Bibelens fortellinger? from Damaris Norge on Vimeo.

Videoene er produsert av Morten Marius Larsen/Damaris Norge.

Print Friendly, PDF & Email