Hvorfor har vi så lett for å ta på oss en maske? I hvilke situasjoner skjuler vi oss bak vi en maske? Bærer vi av og til også masker i møte med Gud?

Se sammenhengen

Les 1. Mos 3

De to første kapitlene i Bibelen forteller på to forskjellige måter om skapelsen. Fem ganger står det “Og Gud så det var godt”. Etter at han hadde skapt mennesket står det: “Og se! Det var svært godt!” Verden er god og fullkommen. En paradisisk harmoni råder. Shalom – fred preger forholdet mellom Gud og mennesket, mennesker imellom, og mellom mennesket og naturen. Men så skjer det fatale. Det er det vi leser om i kapittel tre; Menneskene blir fristet av det onde og går fem på. De blir med på opprøret mot Gud Skaperen og freden er brutt. Plutselig kjenner de behov for å skjule seg.
Den vonde skammen er ødeleggende. Den kan gjøre meg handlingslammet og isolere meg fra det gode samliv med andre. Gud vil ikke at du skal føle deg uverdig, skitten og utenfor. Han vil føre oss ut i frihet. På samme måte som Jesus gjorde opp for vår skyld, så har han også tatt skammen opp på korset.

Se talen denne videoen er linket opp mot og last ned samtaleark på ikirken.no:

Maskerade (Del 1)

Samtaleark til talen

Denne videoen er produsert for ikirken.no under kategorien “snakk om det”.
På 
ikirken.no kan du se ukentlige taler, chatte med ikirkens medarbeidere, og laste ned ulike ressurser.

Print Friendly, PDF & Email