I denne ressursen er hensikten å gi elevene en smakebit på det å se under overflaten på et populærkulturelt produkt, med utgangspunkt i en episode av “The Big Bang Theory”. Opplegget kommer med samtalespørsmål.

(Dette opplegget ble opprinnelig utviklet i tilknytning til prosjektet “Bare underholdning – eller?” for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF). Les mer om prosjektet her.) 
En kveld med

THE BIG BANG THEORY

Se – og samtal!

 

 

 

Episode 16, sesong 6: «

[1]The Tangible Affection Proof»
(Sesong 6 kan kjøpes på DVD fra blant annet cdon.no)

Tittelreferanse: «I løpet av denne episoden viser hvert av parene ulike uttrykk for håndgripelig hengivenhet.»[i]

Tema: Valentinesdag, romantisk kjærlighet, lykke, parforhold, single, ensomhet, fellesskap

Tidsbruk: Det fullstendige opplegget er tilrettelagt for en hel kveld, ca 4 timer (30 minutt til introduksjon + 30 minutters episode + ca 3 timer til samtale)

Det kortere opplegget tar ca. 2,5 time (30 minutt til introduksjon + 30 minutters episode + 1,5 time til samtale)

(Dette kan imidlertid variere alt etter hvor dypt en ønsker å gå inn på de enkelte spørsmålene i samtalen, og om en fordeler spørsmålene på ulike grupper med felles oppsummering etterpå.)

 

Tips til deg som leder

Ha bakgrunnskunnskapen i orden
Dette er et opplegg til en filmkveld med utgangspunkt i en episode av The Big Bang Theory. Opplegget baserer seg delvis på analysen av The Big Bang Theory[ii]. Denne analysen kan med fordel leses av den som skal lede filmkvelden, som bakgrunn for både tv-serien og hensikten med å samtale om en tv-serie på den måten dette opplegget legger opp til. Analysen gir også en introduksjon til analyse av populærkultur med fokus på livssynsanalyse, noe dette opplegget på en forenklet måte ønsker å gjøre i praksis. Opplegget kan med fordel også knyttes opp mot undervisningsopplegget om filmanalyse som tilbys i samme ressurspakke. For eksempel kan undervisningsopplegget brukes inn i skoledagen, med påfølgende filmkveld samme kveld.

Opphavsrett ved bruk av film/tv-serie
Opphavsrett er en kilde til stor usikkerhet når det gjelder bruk av film/tv-serier. Hvordan kan en vise film/tv-serier på lovlig vis?

For å lovlig vise en film eller tv-serie må minst ett av disse fire punktene være på plass:

 • Tillatelse fra distributøren i Norge
 • Lisens fra ett av de to lisensselskapene i Norge (MLPC og Norwegian Film)
 • Filmen vises i et privat hjem – eller «innenfor den private sfære»
 • Klippet kan sies å være et sitat, så du trenger ikke tillatelse
  Med dette menes at «så lenge en holder seg til god sitatskikk er sitatretten relevant for bruk av helt korte klipp som viser én aktuell problemstilling»[iii]

Inn mot folkehøgskolene er det nok settingen «den private sfære» som ligger nærmest. Det er tillatt å vise innkjøpte DVD-er i private hjem (for eksempel i cellegrupper, husgrupper, el.l.). I Norden regnes også en tradisjonell skoleklasse som en privat sammenheng, på grunn av de nære relasjonene som oppstår i en slik gruppe. Dersom flere skoleklasser er sammen må en derimot ha tillatelse, da det regnes som offentlig visning. Dette er naturligvis overførbart til andre typer grupper som kan vise tilsvarende tette bånd (som på folkehøgskole (red.am)), men det er viktig å understreke at akkurat dette er et vurderingsspørsmål.[iv]

 

Tips til setting/atmosfære
En filmkveld skal være hyggelig og sosial, så legg gjerne til rette for nettopp dette. Her er det naturligvis fritt fram for fantasien, men litt godteri, popcorn og lignende hører gjerne med. Kanskje kan en ordne en kinokiosk utenfor filmrommet? Organiser gjerne rommet en skal se filmen i som en kinosal (eller så nærme en kommer dette). La deltakerne komme inn i en mørk sal. En kan gjerne også tenne levende lys. Det samme gjelder rommet hvor samtalen skal foregå i etterkant (dersom det er en annet rom). Skap koselige, innbydende omgivelser uten for mange forstyrrende elementer som kan hindre samtalen (f.eks. et bordtennisbord, ulike typer spill, ev tv, etc). Mulighetene her er mange, men hensikten er å legge til rette for en hyggelig kveld, med fokus på film/tv-serie og fordypende samtale.

 

 

Introduksjon til kvelden

Ta litt tid til å fokusere på poenget med en filmkveld som dette. Noen sentrale momenter kan være:

 • Ingen form for formidling er nøytral – heller ikke i populærkulturen. Filmer, tv-serier, musikk og lignende formidler budskap. Underliggende verdier og holdninger som vi ofte med første øyekast ikke legger merke til, men som er mer eller mindre tydelige dersom vi stopper opp og ser nærmere etter.

  Bruk gjerne denne illustrasjonen: «En film eller tv-serie er som et dypt hav». (Les mer om denne illustrasjonen i undervisningsopplegget om filmanalyse)

Overflaten Du ser filmen/tv-serien som underholdning
Mellomsjiktet Du ser at filmen/tv-serien formidler et budskap
Dypet Du ser at filmen/tv-serien inneholder spor av livssyn

 

Her er det viktig å poengtere at for å ta en film eller tv-serie på alvor, må vi se den ut fra et helhetlig perspektiv. Det innebærer at vi møter filmen/tv-serien fra ulike innfallsvinkler. I analyseverktøyet som ligger til grunn for dette opplegget, finner vi fem slike innfallsvinkler; det emosjonelle, det estetiske, det etiske, det livssynsmessige og det teologiske. (Les mer om dette analyseverktøyet i analysen «Bare underholdning – eller?» eller i undervisningsopplegget om filmanalyse.)

 • Ingen bruker tid og penger på å lage en tv-serie uten et ønske om å formidle noe gjennom den. Budskapene kan være mer eller mindre tydelige, men de vil alltid være der. Disse er det spennende å oppdage og sette ord på! Å samtale om underliggende verdier, holdninger og budskap i en tv-serie hjelper oss til å se styrker og svakheter ved denne tv-serien. Dette kan gi oss en bedre opplevelse av tv-serien som helhet, og gjøre oss mer bevisst på hva vi egentlig møter på skjermen.
 • Å se nøyere på en tv-serie kan også hjelpe oss til å oppdage flere detaljer og nivåer i tv-serien enn det vi vanligvis ville gjort. Dette høyner helhetsopplevelsen vår i møtet med tv-serien.
 • Når tv-serien ikke er nøytral, men derimot en bevisst formidler av budskap i form av verdier og holdninger, utfordrer dette oss. Hvordan ønsker du å forholde deg til det som blir formidlet? Blir du påvirket i retning av å få bekreftet det du allerede står for? Eller påvirkes du i retning av å endre oppfatning? Uansett blir vi alle påvirket, og en bevisst og aktiv innstilling til dette kan hjelpe oss i møtet med den formidlingen som skjer i denne tv-serien spesielt, og populærkulturen generelt.

 

 

 

Om tv-serien

Tv-serien The Big Bang Theory er en situasjonskomedie skapt av de svært anerkjente regissørene Chuch Lorre og Bill Prady. De står bak andre kjente tv-serier som Dharma & Greg(Lorre og Prady), Two and a Half Men (Lorre) og Gilmore Girls (Prady). The Big Bang Theory hadde premiere i USA på tv-kanalen CBS 24.september 2007, og ble senere den mest populære komiserien i USA[v]. Tv-serien har også vunnet flere priser[vi], som People’s Choice Awards og Satellite Awards. Skuespiller Jim Parsons har vunnet tre Emmy og en Golden Globe for sin innsats som Sheldon. I tillegg har både tv-serien og skuespillerne vunnet flere andre priser.

 

Handlingen i The Big Bang Theory er bygget opp rundt en vennegjeng som bor i Pasadena, California. Flertallet i vennegjengen jobber på CalTech[vii] University i Pasadena som forskere innenfor ulike naturvitenskapelige områder. Vennegjengen består av romkameratene Sheldon Cooper (Jim Parsons), som er teoretisk fysiker, og eksperimentalfysikeren Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), samt de like nerdete og sosialt keitete vennene og kollegaene, maskiningeniøren Howard Wolowitz (Simon Helberg) og astrofysikeren Rajesh (Raj) Koothrappali (Kunal Nayyar). De fire hovedrollefigurenes nerdete og intellektuelle sammensetning kontrasteres på en komisk måte med Penny (Kaley Cuoco), Leonards pene kjæreste med skuespillerdrømmer, som foreløpig jobber som servitør på The Cheese Cake Factory. Videre møter vi Sheldons kjæreste, nevrobiologen Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), og kona til Howard, mikrobiologen Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch), samt Stuart Bloom (Kevin Sussman), innehaver av tegneseriebutikken som guttene jevnlig besøker.

 

Om handlingen i episoden – i korte trekk

Det er Valentinesdag, og selv om Penny ikke har mye til overs for denne dagen går hun med på å feire den sammen med Leonard. De besøker en fin restaurant hvor de spiser sammen med Bernadette og Howard. Howard og Bernadette er i dårlig humør fordi Bernadette har gjemt bort Howards Xbox etter at han har brukt altfor mye tid på å spille spill i stedet for å hjelpe med husarbeid. For Penny og Leonard starter imidlertid middagen i en hyggelig og romantisk tone. Helt til Penny oppdager en ekskjæreste på samme restaurant, som er i ferd med å fri til kjæresten sin (som han var utro mot Penny med). Hun blir svært utilpass og klarer ikke å fokusere på sitt eget selskap, noe som gjør Leonard irritert og skaper dårlig stemning. Senere, når de kommer hjem fra middagen, avslører Penny hva hun føler om livslange kjærlighetsforhold og ekteskap, hvorpå Leonard inngår en avtale med henne for hvordan de skal forhold seg til dette videre.

Samtidig gjør Sheldon sine forberedelser for Valentinesdagen med Amy. De har en avtale om å gå ut, hvor kvelden skal bestå av middag, romantikk og gaver. Han delegerer oppgaven med å finne en passende gave til Amy til assistenten sin, Alex. Hun gjør grundige forberedelser og kjøper tre gaver til Amy – uten at Sheldon vil gi noen av dem til Amy. Senere samme kveld kommer Amy til Sheldons leilighet og overrasker han med en ny plan for kvelden – en plan som synes å gjøre inntrykk på Sheldon. Han overrasker også henne med en gave som viser seg å bety veldig mye for henne.

I tegneseriebutikken til Stuart skjer det også forberedelser til Valentinesdagen. Siden ingen av dem har en ‘date’ for kvelden, har Raj foreslått at de skal bruke anledningen til å arrangere en fest for single. Under festen kommer Raj med an appell som fokuserer på at selv om de er enslige, så har de fremdeles verdi, og at gjennom fellesskapet med hverandre så er de egentlig aldri alene.

 

Se episoden

Se episode 16, sesong 6 av The Big Bang Theory; «The Tangible Affection Proof»

Det anbefales å se episoden i sin helhet. Dersom man ønsker det, kan en eventuelt gå tilbake til noen av scenene som en del av samtalen etterpå.

 

Spørsmål til samtale (fullstendig versjon)

Samtalen rundt spørsmålene kan organiseres på ulike måter, alt etter hvor stor gruppe det er snakk om. Er dere mange, kan det kanskje være nyttig å dele opp i mindre grupper som får snakke om spørsmålene. Da kan en til slutt samle trådene med en felles oppsummering, hvor gruppene får si noe om hva de kom frem til på de ulike spørsmålene. Er dere ikke så mange, kan samtalen gjennomføres i plenum.

Dersom det tidsmessig ikke lar seg gjøre å fokusere på alle spørsmålene, kan lederen fordele spørsmålene på ulike grupper. Så vil alle spørsmålene besvares kort i en felles oppsummering til slutt. Eventuelt kan en bruke det kortere samtaleopplegget for filmkvelden (se under).Ha gjerne spørsmålene trykket opp på eget ark til utdeling.

Sett gjerne frem litt forfriskninger i forbindelse med denne delen. Litt kaffe, frukt og kjeks (evt.pizza) gir energi og skaper en god sosial atmosfære. J

 

  1. Hvordan likte du episoden? Hvilke følelser satt du igjen med etterpå? Finnes det noen sammenheng mellom svarene på de to første spørsmålene?
  2. Hvorfor tror du denne tv-serien er så populær som den er?
  3. Tittelen på denne episoden er «The Tangible Affection Proof» («Et håndgripelig bevis for hengivenhet»). Hvorfor tror du man har valgt denne tittelen?
  4. Et av hovedtemaene i episoden er Valentinesdagen. Penny går med på å markere dagen sammen med Leonard, men avslører at hun ikke har mye til overs for denne feiringen. Hun sier blant annet: «Så mye press på å gjøre dagen spesiell, men det blir aldri særlig vellykket.» Hva kan grunnen være til at Penny sier dette? Kan du kjenne deg igjen i dette ut fra hvordan Valentinesdagen profileres i samtiden? Hvilket syn på Valentinesdagen formidles i episoden som helhet?
  5. Hvilket bilde gis av «romantisk kjærlighet» i denne episoden?
  6. Hvorfor er det tilsynelatende så viktig å være i et parforhold? Hva er typisk for parforholdene vi møter her?
  7. På restauranten oppdager Penny at ekskjæresten frir til dama han var utro mot henne med. Penny reagerer sterkt på dette:

 

Leonard: «Skulle vi ikke ignorere dem?»
Penny: «Ja, men de er onde. Det skal ikke ende godt for dem. Det skal ende godt for meg.»
Leonard: «Det gjorde det, du er her med meg.»
Penny: «Ja da, jeg vet det.»
Leonard: «Jeg reagerer litt på dette.»
Penny: «Ikke få det til å handle om deg.»
Leonard: «Neida, det handler om deg.»

 

 

Hva tenker du om det Penny sier her? Kjenner du deg igjen i noe av dette? I hvilken grad tror du holdningene som kommer frem her er typiske i samtiden vår?

  1. Bernadette kommenterer hvordan hun oppfatter relasjonen mellom Penny ekskjæreste og hans nylige forlovede:

 

Bernadette: «De ser lykkelige ut.»
Howard: «I kveld, ja. Om et år ligger han på kne og leter etter X-boksen sin.»

 

Hvilket bilde gis av lykke? Hva synes å være forholdet mellom lykke og romantisk kjærlighet? Er du enig eller uenig – og hvorfor?

 

 

  1. Hvordan viser Amy sin kjærlighet til Sheldon på Valentinesdagen? Hvordan skiller dette seg fra holdningene vi møter blant de andre på restauranten?
  2. Hva er Sheldons gave til Amy? Hvorfor tror du dette betyr så mye for henne?
  3. Tilbake fra middagen avslører Penny for Leonard at hun har problemer med å forplikte seg i et forhold. Hva er det som skremmer henne – og hvorfor? Hva kan du kjenne igjen her fra typiske holdninger i vår samtid? Hvorfor tror du mange er redde for å binde seg til én person?
  4. Raj og Stuart blir enige om å arrangere en fest for alle single på Valentinesdagen. I forbindelse med dette har de to følgende dialog:

 

Raj: «Det er fint at alle som er ensomme på Valentinesdagen kan samles her.»

Stuart: «Ja, jeg gleder meg. Det er ingen andre steder jeg heller ville vært.»

Raj: «Foruten på en date med hvem som helst.»

Stuart: «Bokstavelig talt, hvem som helst.»

 

 

Hva avsløres her om det Raj og Stuart egentlig ønsker? Hva tror du er hovedgrunnen til at de virker så desperate i ønske om en date?

  1. Under festen for de single, tar Raj ordet og holder en kort appell:
   1. «Vi er samlet her i kveld fordi vi ikke har noen å være sammen med. Men det gjør oss ikke til mutanter. De eneste mutantene her finnes i tegneseriene. Vi må slutte å definere vår verdi ut fra hvorvidt vi er i et forhold. Vet dere hva jeg ser her? Et rom fullt av herlige mennesker. Vi må gi oss selv en sjanse. Vi er et fellesskap. Og så lenge vi har hverandre, er vi egentlig aldri ensomme.»

 

 

Hva tenker du om det Raj formidler her, ikke minst når han sier: «Vi må slutte å definere vår verdi ut fra hvorvidt vi er i et forhold.»? Hvorfor er dette viktig også i vår hverdag? Hva er det egentlig som gir oss mennesker verdi?

  1. Hva tenker du om Rajs videre handlinger etter appellen? Hvorfor tror du regissørene har valgt å avslutte scenen nettopp slik?
  2. Hva er gjenstand for humor og hvordan blir humor brukt for å få frem ulike poeng? Hvordan vurderer du humoren i denne episoden?

Mer generelt: Hva slags humor tillater du deg å le av og hva ønsker du ikke å le av – og hvorfor?

 1. Om en ser under overflaten på episoden – under de enkelte hendelsene og de humoristiske poengene som skapes – hvilke verdier og holdninger synes å prege det som blir formidlet? Hvilke livssyn synes å ligge under her – og hvordan kommer dette til uttrykk?
 2. Ut fra det som formidles i episoden av The Big Bang Theory, hvordan forholder dette seg til det kristne livssynet? Hva kan du ut fra kristen tro bekrefte, og hva vil du utfordre? Hvordan ønsker du å forholde deg til det som formidles i The Big Bang Theory – og hvorfor?

 

 

 

Spørsmål til samtale (kort versjon)

Samtalen rundt spørsmålene kan organiseres på ulike måter, alt etter hvor stor gruppe det er snakk om. Er dere mange, kan det kanskje være nyttig å dele opp i mindre grupper som får snakke om spørsmålene. Da kan en til slutt samle trådene med en felles oppsummering, hvor gruppene får si noe om hva de kom frem til på de ulike spørsmålene. Er dere ikke så mange, kan samtalen gjennomføres i plenum.

Dersom det tidsmessig ikke lar seg gjøre å fokusere på alle spørsmålene, kan lederen fordele spørsmålene på ulike grupper. Så vil alle spørsmålene besvares kort i en felles oppsummering til slutt.

Ha gjerne spørsmålene trykket opp på eget ark til utdeling.

Sett gjerne frem litt forfriskninger i forbindelse med denne delen. Litt kaffe, frukt og kjeks (evt.pizza) gir energi og skaper en god sosial atmosfære. J

 

  1. Hvordan likte du episoden? Hvilke følelser satt du igjen med etterpå? Finnes det noen sammenheng mellom svarene på de to første spørsmålene?
  2.  Hvorfor tror du denne tv-serien er så populær som den er?
  3. Hvilket bilde gis av «romantisk kjærlighet» i denne episoden?
  4. På restauranten oppdager Penny at ekskjæresten frir til dama han var utro mot henne med. Penny reagerer sterkt på dette

 

Leonard: «Skulle vi ikke ignorere dem?»
Penny: «Ja, men de er onde. Det skal ikke ende godt for dem. Det skal ende godt for meg.»
Leonard: «Det gjorde det, du er her med meg.»
Penny: «Ja da, jeg vet det.»
Leonard: «Jeg reagerer litt på dette.»
Penny: «Ikke få det til å handle om deg.»
Leonard: «Neida, det handler om deg.»

 

Hva tenker du om det Penny sier her? Kjenner du deg igjen i noe av dette? I hvilken grad tror du holdningene som kommer frem her er typiske i samtiden vår?

  1. Hvordan viser Amy sin kjærlighet til Sheldon på Valentinesdagen? Hvordan skiller dette seg fra holdningene vi møter blant de andre på restauranten?
  2. Tilbake fra middagen avslører Penny for Leonard at hun har problemer med å forplikte seg i et forhold. Hva er det som skremmer henne – og hvorfor? Hva kan du kjenne igjen her fra typiske holdninger i vår samtid? Hvorfor tror du mange er redde for å binde seg til én person?
  3. Under festen for de single, tar Raj ordet og holder en kort appell:
   1. «Vi er samlet her i kveld fordi vi ikke har noen å være sammen med. Men det gjør oss ikke til mutanter. De eneste mutantene her finnes i tegneseriene. Vi må slutte å definere vår verdi ut fra hvorvidt vi er i et forhold. Vet dere hva jeg ser her? Et rom fullt av herlige mennesker. Vi må gi oss selv en sjanse. Vi er et fellesskap. Og så lenge vi har hverandre, er vi egentlig aldri ensomme.»

 

 

Hva tenker du om det Raj formidler her, ikke minst når han sier: «Vi må slutte å definere vår verdi ut fra hvorvidt vi er i et forhold.»? Hvorfor er dette viktig også i vår hverdag? Hva er det egentlig som gir oss mennesker verdi?

  1. Hva er gjenstand for humor og hvordan blir humor brukt for å få frem ulike poeng? Hvordan vurderer du humoren i denne episoden?

Mer generelt: Hva slags humor tillater du deg å le av og hva ønsker du ikke å le av – og hvorfor?

 1. Om en ser under overflaten på episoden – under de enkelte hendelsene og de humoristiske poengene som skapes – hvilke verdier og holdninger synes å prege det som blir formidlet? Hvilke livssyn synes å ligge under her – og hvordan kommer dette til uttrykk?
 2. Ut fra det som formidles i episoden av The Big Bang Theory, hvordan forholder dette seg til det kristne livssynet? Hva kan du ut fra kristen tro bekrefte, og hva vil du utfordre? Hvordan ønsker du å forholde deg til det som formidles i The Big Bang Theory – og hvorfor?

 

[i] http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory_(season_6)

[ii] Analysen «Bare underholdninger – eller? En analyse av den aktuelle tv-serien The Big Bang Theory» (2014) av Ingvild Thu Kro. Analysen ble gjort på bakgrunn av stipend tildelt fra Norges Folkehøgskolelag, med hensikt å tilføre folkehøgskolene aktuelle og nyttige ressurser inn mot et bevisst og reflektert møte med aktuell populærkultur.

[iii] Clara.no

[iv] Denne teksten er hentet fra Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen (2010), skrevet av Margunn Serigstad Dahle og Lena Skattum.

[v] http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory#U.S._standard_ratings

[vi] http://en.wikipedia.o/wiki/The_Big_Bang_Theory#Awards_and_nominations

[vii] California Institute of Technology

Print Friendly, PDF & Email