Fargerike fastelavnsris lyser nå opp i mange hjem, tross koronarestriksjoner. Slik har det vært siden 1946, takket være Norske Kvinners Sanitetsforening. Inntektene fra salget går til ulike veldedige formål, og i fjor kom det inn 25 millioner kroner til forskning på kvinnehelse. NKS sitt hovedfokus er nettopp «å bidra til å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt», og organisasjonen er opptatt av å spørre hvem som trenger hjelpen mest.

Fokus er altså rettet utover! Dermed går det en linje til noe av det som skulle være fokus i fastetiden som nå venter. Fasten er jo en tid for å øve seg i å skjerpe sansene og lydhørheten. Ikke bare for å få øye på vårt eget liv, men for å se menneskene rundt oss – og ikke minst for å rette fokus mot Gud og hans gode vilje med alle menneskers liv.

Enten vi har særlige mattradisjoner i dag på fetetirsdag eller ei, går oppfordringen til oss om å tenke over hvordan vi vil bruke fastetiden. Hva skal til for at vi skal kunne ha rett fokus i en koronahverdag?

«Vi er i ferd med å miste våre øyne med så mange uvesentlige glimt», sier Per Arne Dahl, og oppfordrer til å sette synet på diett i fastetiden. Slik kan vi rette blikket utover – på vårt medmenneske. Da trenger vi først å be «Sett meg, så jeg ser deg, Jesus»!

Av Margunn Serigstad Dahle, februar 2021.
Andakten er en del av en andaktsrekke knyttet til faste som publiseres i avisen Fædrelandsvennen:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email