Ortodoksien og pietismen

 

Her finner du kapittel 11.5 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Gi en kortfattet oversikt over kirkehistorien fram til vår tid (Kirkens historie og innflytelse)
 • Beskrive og analysere viktige perioder i kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
 • Beskrive troslære og særtrekk i minst ett annet trosfellesskap enn det vedkommende selv har størt tilknytning til (Kirkens historie og innflytelse)
 • Sammenlikne og vurdere aktuelle debatter i kristenlandskapet i lys av problemstillinger fra kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
 • Gi en viss oversikt over hovedtemaene i kirkehistorien med hovedvekt på reformasjonen og tiden fram mot vår tid, med fokus på lederskikkelser som M.Luther og H.N. Hauge (Kirken i går og i dag)

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • forklare hva ortodoksien gikk ut på
 • beskrive framveksten av vekkelseskristendom i Europa på 1700-tallet
 • forklare hva pietismen gikk ut på, og hvordan den preget kristen- liv i Norge
 • beskrive noen vekkelsesbevegelser i England og USA
 • gjøre rede for Hans Nielsen Hauges liv og virksomhet
 • forklare hva som menes med Hauge-vekkelsen

vekkelser-i-norge

I kapittel 11.5 er følgende fellesstoff:

 • Pietismen – 1700-tallet
 • Pietismen i Norge
 • Hauge-vekkelsen

Ressurser fra Damaris Norge

Fokus på Hauges etiske tenkning
Fordypningsressurs

Historiske vendepunkt
Undervisningssressurs (video)

Kirkehistorie og film
Aktualiseringer

Hauge i dag – Kjønnsroller
Aktualiseringer

Pietismen
Aktualiseringer og dybderessurser

Print Friendly, PDF & Email