Reformasjonsårhundret – 1500-tallet

 

 

Her finner du kapittel 11.4 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Gi en kortfattet oversikt over kirkehistorien fram til vår tid (Kirkens historie og innflytelse)
 • Beskrive og analysere viktige perioder i kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
 • Sammenlikne og vurdere aktuelle debatter i kristenlandskapet i lys av problemstillinger fra kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse)
 • Finne og vurdere eksempler på hvordan den kristne tro og misjon kommer til uttrykk i kulturarven, språket og det moderne samfunn (Kristenliv, misjon og kultur)
 • Gi en viss oversikt over hovedtemaene i kirkehistorien med hovedvekt på reformasjonen og tiden fram mot vår tid, med fokus på lederskikkelser som M.Luther og H.N. Hauge (Kirken i går og i dag)
 • Gjøre rede for sentrale trekk ved misjonshistorien og misjon i dag (Kirken i går og i dag)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • vise hvorfor Wycliffe og Hus var forløpere for reformasjonen
 • gjøre rede for reformasjonens gjennombrudd ved Luther, Zwingli og Calvin
 • beskrive Martin Luther liv og lære og hans betydning for reformasjonen
 • beskrive hva som kjennetegner motreformasjonen
 • beskrive hvordan kirkebildet så ut i Europa på 1500-tallet

 


reformasjonen

 

I kapittel 11.4 er følgende fellestoff:

 • Anklager om en korrupt kirke
 • Martin Luther – Den lutherske kirke
 • Ulrich Zwingli – den sveitsiske reformasjonen
 • Johannes Calvin – den reformerte kirke

Ressurser fra Damaris Norge

Fra oldkirken til reformasjonen
Undervisningsopplegg med filmtips

Martin Luther
Fordypningsressurser

Historiske vendepunkt
Undervinsningsressurs (video)

Kirkehistorie og film
Aktualiseringer

Martin Luther
Aktualiseringer

Hva ville Luther publisert?
Artikkel

Print Friendly, PDF & Email