Tiden etter oppstandelsen


Her finner du kapittel 6.2 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


apostlene

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Gjøre rede for hva som var disiplenes hovedoppgave etter Jesu oppstandelse og himmelfart
  • Peke på hovedtrekk i Apostlenes gjerninger og brevene i Det nye testamente

 

Repetisjonsspørsmål?

1.      Hva er hovedinnholdet i Apostlenes gjerninger?

2.      Hvor mange brev er det i Det nye testamente, og hvor mange har Paulus skrevet?

3.      Nevn noen av brevene, og pek på hovedbudskapet i dem.

4.      Beskriv noen hovedtrekk i Paulus’ liv og tjeneste.

5.      Hvor mange brev er det i Det nye testamente? Hvor mange er skrevet av Paulus?

6.      Hva var disiplenes hovedoppgave etter Jesu himmelfart?

7.      Beskriv og forklar Paulus’ virksomhet ved hjelp av stikkordene: forkynnelse, reiser, brev.

Oppgaver

1.      Lage en liste over de byene Paulus besøkte på sine misjonsreiser.

2.      Martin Luther har sagt at det er en parallell mellom forsonings­ arbeidet til Paulus og Jesus. Les brevet til Filemon og prøv å for­ klare hva denne parallellen går ut på.

3.      Onesimus var sikkert redd for at Filemon var sint og ville straffe ham. Er det riktig å tenke at Gud også er slik? Sammenlign med Lukas 15,18–24, der Jesus forklarer hvordan Gud tar imot dem som kommer til ham.

4.      Noen har sagt at brevet til Filemon er et kristent forsvar for slaveri. Er du enig? Begrunn svaret ditt ut fra det som står i brevet.

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Er mirakler mulige?
Video

Skeptikerens guide – til himmelfarten
Artikkel/spørsmål og svar

 

Print Friendly, PDF & Email