Konger og profeter

Her finner du kapittel 5.3 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • davids-dapArbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Gi en beskrivelse av noen trekk ved Sauls og Davids kongedømme
  • Gjøre rede for hvordan David var en mann etter Guds hjerte
  • Gjøre rede for den frelseshistoriske linjen i denne delen av Israels historie
  • Peke på hvilke oppgaver profetene skulle ha
  • Gi noen eksempler på menn og kvinner som var profeter

tidslinje-israels-historie

Dette bildet kan stå som en illustrasjon på den perioden i Israels historie som vi kaller kongetiden. I denne perioden var landet styrt av konger, men siden det egentlig var Gud selv som var Israels konge, sendte han profeter for å fortelle kongen hva som var Guds vilje. Det var ikke alle kongene som ville høre profetene, noen lot seg heller påvirke av andre stemmer: en dronning, dårlige rådgivere eller sitt eget ønske om makt og ære. Kongetiden, som varte i om lag 500 år (fra rundt 1040 f.Kr. til 586 f.Kr.), ble dermed en drakamp mellom dem som ønsket å være trofaste mot Gud og hans bud, og dem som lot seg rive med av avgudsdyrkelse, egoisme og selvopptatthet. Siden kongene og folket vendte ryggen til Gud og det profetene sa, lot Gud til slutt fiendtlige folke­ slag komme og ødelegge Israel. Folket ble bort­ ført, men etter 70 år i eksil fikk de vende tilbake til Jerusalem og bygge opp igjen byen og templet.


Repetisjonsspørsmål

1.      Hva menes med kongetiden?

2.      Pek på grunner til at israelittene ville ha en konge.

3.      Hvordan var Saul som konge?

4.      Hvorfor ble Samuel sendt for å finne en ny konge?

5.      Hvorfor ble David kalt «en mann etter Guds hjerte»?

6.      Hvem var Natan?

7.      Hva menes med Guds løfte til David om et «evig kongedømme»?

8.      Hva ble kong Salomo kjent for?

9.      Hva er en profet, og hvilke oppgaver hadde profetene i kongetiden?

10.      Pek på grunner til at kongeriket ble delt i 922 f.Kr.

11.      Hva menes med eksiltiden?

12.      Hvorfor sendte Gud profeter?

13.      Finn eksempler på kvinner som var profeter.

14.      Hva kjennetegnet måten profetene bar fram budskapet på?

15.      Hvem var Jesaja, og hva var sentralt i det som Jesaja formidlet?


Oppgaver

1.      David diktet mange salmer, og det er han som har skrevet flere av de mest kjente salmene som vi finner i Salmenes bok i Bibelen. En av disse, Salme 51, skrev han etter at Natan hadde vært hos ham og avslørt synden han hadde gjort mot Batseba og Uria. Les denne salmen. Hva sier den om hvordan det var for David å bære på hemmeligheten, og hvordan det var når hemmeligheten ble avslørt? Sett opp i stikkordsform det du finner. Hva tror du ville ha skjedd om konger og regjeringspersoner hadde i dag gjort det samme som David?

2.      Et eksempel på motsetningen mellom ekte og falske profeter ser vi i historien om Sidkia og Mika i 1 Kong 22. Hvem av de to var det som var en ekte profet? Hva slags holdning hadde kong Akab og kong Josjafat til de to profetene?

3.      Reflekter over hva vi kan lære om Gud bakgrunn av det han gjør med Israelsfolket. 


Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Fordypningsressurs (video)

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Samtaleguide

Print Friendly, PDF & Email