Utvelgelsen av folket: pakt og oppgave

Her finner du kapittel 5.2 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:moses

 • Arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen                                               

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Gjøre rede for hva som er spesielt med Moses
 • Gjøre rede for pakten som ble inngått på Sinai
 • Peke på hva hensikten med loven var
 • Forklare hva det innebærer at israelittene blir kalt «Guds folk»
 • Beskrive israelittenes reise gjennom ørkenen og den første tiden i Kanaan
 • Gjøre rede for den frelseshistoriske linjen i denne delen av Israels historie
 • Beskrive hvilken sentral rolle noen kvinner har i Det gamle testamentet


I 2 Mosebok starter en ny epoke i frelseshistorien. Abraham og hans slekt blir til et stort folk som slår seg ned i det landet Gud hadde gitt løfte om at de skulle få. Vi skal høre om vandringen fra Egypt og inn i landet og om hvilket forhold folket har til Abraham, Isak og Jakobs Gud.

 


Repetisjonsspørsmål

1.      Beskriv og forklar fortellingen om Moses og Israelsfolket gjennom stikkordene: den brennende busken, påskelammet, Rødehavet, Sinaifjellet (Horeb), Sinaiørkenen.

2.      Hva vil det si at Moses var en profet?

3.      Hva er en pakt, og hva gikk pakten mellom Gud og Israels­ folket ut på?

4.      Hva var hensikten med Loven?

5.      Hva gikk ofringene ut på?

6.      Hva var hensikten med tabernakelet?

7.      Hva het lederen som førte israelsfolket inn i Kanaan?

8.      Beskriv dommertiden.

9.      Nevn noen av kvinnene som fikk betydning i frelseshistorien, og forklar deres rolle i denne.


Oppgaver

 1. Hvordan starter 2 Mosebok?
 2. Hvilke tiltak satte farao i gang overfor Jakobs etterkommere? Se 2 Mos 1,8–22
 3. Hvorfor grep Gud inn i det som skjedde med Israelsfolket?
 4. Finn ut hvor mange og hvilke landeplager Gud sendte. Hvordan reagerte farao og egypterne på disse? Se 2 Mos 8–11.
 5. Hvordan erfarte israelittene Guds nærvær gjennom det som kalles ørkenvandringen? Se 2 Mos 13,17–22.
 6. Vi ser at det er menn som oftest er i fokus i Bibelens store fortelling. Finn eksempler på hvordan kvinner har en viktig rolle i frelseshistorien. Tips: Sara, Rebekka, Rakel, Lea og Mirjam, Hulda, Deborah, Ester.
 7. Hvilket inntrykk får du av israelittene under ørkenvandringen?
 8. Hvorfor ga ikke Gud opp?
 9. I Josvas bok hører vi om inntakelsen av landet.
  1. Hvem er hovedpersonen i dette dramaet?
  2. Og i hvilken større sammenheng står denne fortellingen?
 10. I Josva kapittel 4 leser vi om vardebygging. Hvordan skjedde den? Hva var hensikten med dette? Se versene 19–24.
 11. Hva er det som skjedde ved Jordanelven, et bilde på? Forklar.
 12. Hvorfor sendte Gud dommere?
 13. Se på modellen på side 82. Forklar med egne ord det du ser.
 14. Velg en av dommerne i dommertiden og gi en kreativ presentasjon:
  1. Hvor kom han/hun fra?
  2. Hvordan ble han/hun valgt?
  3. Hva gjorde han/hun som dommer?
 15. Hvilken rolle har Rut i frelseshistorien?
 16. Hva kan vi lære av historien om Rut?


Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Fokus på de ti bud
Artikkel

De ti bud og media
Arbeidsoppgave

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Fordypningsressurs (video)

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Samtaleguide

Hvordan skal kristne forholde seg til budene i GT?
Video

Print Friendly, PDF & Email