Åndens frukter

 

UNDERVISNINGSRESSURS: Her brukes karakterer fra populærkulturen til å illustrere Åndens frukter

 


Kompetansemål:

  • Gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro

Her er en PPT. Nederst finner du oppgaver.


Introduksjon:
Å gjøre som Paulus –  bruke eksempler fra samtidskulturen for å formidle bibelske sannheter

Apostelen Paulus brukte ofte eksempler fra kulturen han levde i til å formidle et budskap til mennesker som levde på hans tid, slik at det ble relevant og lettere å forstå. Vi kan gjøre det samme i dag. For eksempel kan vi se på hvordan karakterer fra våre favorittserier har  kvaliteter vi bør fremvise som kristne.

Når vi tar imot frelsen i Jesus Kristus (Apg 2,38), mottar vi Den hellige ånd. Jesus sa i Matt 7,16, at kristne skulle kunne bli gjenkjent på fruktene en bærer. Dette skiller oss fra resten av verden, og gjennom disse fruktene ærer vi Gud. De er et resultat av å være knyttet til Jesus, og det er Den hellige ånd som skaper dem i oss.

Gal 5,22-23 fortsetter Paulus å identifisere fruktene Den hellige ånd vil gi oss. Dette er ikke egenskaper vi kan skape i oss selv, vi må overgi oss til Hans vilje for at disse egenskapene skal vise seg i våre handlinger. Selvsagt kan mennesker fremvise flere av disse kvalitetene på egen hånd, eller en kombinasjon av dem, men for at alle sammen skal vises i oss, behøver vi Åndens hjelp. Vi bør kontinuerlig søke Den hellige ånds hjelp til å speile disse egenskapene.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Gal 5,22-23

Så hvilke eksempler i vår moderne kultur kan vi se på for å se noen av disse egenskapene bli brukt? I artikkelen Symbiote Spider-Man: A Metaphor for Christian Living and Sin, pekte vi på at skaperne av disse karakterene og deres historier nok ikke bevisst hadde planlagt å formidle kristne verdier gjennom sitt arbeid, eller er klar over at de gjør det. Men ettersom Gud skapte oss alle, har vi alle noe av Guds avtrykk. Mye av det vi gjør, enten vi har ment det eller ikke, vil derfor reflektere noe av dette.

Karakterer fra ulike serier kan altså være med på å lære oss noe om hvordan Den hellige ånd vil prege oss når vi lar han få autoritet:


Kjærlighet – Splinter

Foto: Nickelodeon

Lederen for Teenage Mutant Ninja Turtles-gruppen demonstrerer sin kjærlighet for sine «sønner» mange ganger gjennom deres liv. Splinter har blitt angrepet verbalt, fysisk og mentalt, og har vært på dødens rand når han har gått mot de onde kreftene for å beskytte sine sønner. Dersom de har hatt behov for ham, har han vært der for dem.

Vår kjærlighet skulle vise seg på lignende måte. Vi skulle ikke bare være villige til å gjøre alt for dem som elsker oss, men elske og be for alle. Splinters kjærlighet, som ligner på Jesu kjærlighet – bare i en langt mindre skala – rekker både til dem som elsker ham, hater ham, og er likegyldige til ham. Som Kristus kom og døde for dem som forfulgte ham og ba for dem mens han led, er vi kalt til å vise kjærlighet til alle – venn som fiende. Dette er ingen enkel oppgave, som bare kan oppnås gjennom Guds ånd i oss.

Men hans kjærlighet går dypere og videre enn som så. Den strekker seg ut til alle og enhver som er villige til å leve i fred med ham. Ninjamesteren behandler venner, bekjente og fiender på lik fot, og kommer dem til hjelp når de er i nød. Han vil ikke la noen lide eller skade dem dersom det ikke er absolutt nødvendig.

At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.
Luk 6,32 og 35


Glede – Pikachu

Pikachu er selve varemerkefiguren for Pokémon. Figurens smil er tilsynelatende evigvarende, og dukker opp i så godt som hvert eneste bilde du kan finne av den. (Forfatteren bruker «den» om figuren, fordi det har vært noe debatt om hvilket kjønn Ash´s Pikachu er, som er den Pikachuen vi refererer til i denne artikkelen.) Det betyr ikke at den ikke har vanskeligheter. Men gjennom å tjene sin trener finne den glede midt i situasjoner med overhengende fare.

Det som spesielt appellerer ved figuren, er hvordan den håndterer knipene som stadig dukker opp. Pikachus sinte blikk som innimellom viser seg, blir alltid raskt erstattet med dens blide smil, og pokémonen er aldri langt fra Ash. Pikachu bruker denne relasjonen som sin kilde til kontinuerlig glede og tilfredsstillelse. Uten sin trener, er det absolutt mulig at smilet ikke ville vært til stede fullt så ofte. Men siden Ash alltid er der sammen med den, vet den at den alltid har en kilde til glede.

Når vi har fellesskap med Gud, får også vi del i denne udødelige gleden. Vi vil uten tvil møte vanskeligheter i løpet av livet. Men vår Far er alltid nær oss og sammen med oss og er en utømmelig kilde til glede. Han forventer ikke av oss at vi aldri skal kjenne på sorg, men han ønsker at vi skal vite at han er der for å være en støtte i slike tider (Sal 34,17-20). Vi har en frelser som betalte den ultimate prisen og led stort for våre feiltak slik at vi kan slippe. Vi har alltid en grunn til å uttrykke glede!

«Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på kroppen.» Ordsp 17,22


Fred – Professor X

Professor X, grunnleggeren av superheltgruppen X-Men og beskytter av mutantrasen, har ledet hvert eneste fredelige forsøk på å forsone mutanter med sine undertrykkere. Han kjemper mot kreftene til sin motpol Magneto, samtidig som han forsøker å bevare fred på jorden mellom de rivaliserende rasene. Kun når uskyldiges liv er i fare og han blir tvunget, griper Xavier til vold. Han går svært langt for å unngå unødvendige konflikter.

All hans innsats peker mot hans eneste mål: fred. Det er alltid synlig i hans karakter, hans tale og hans oppførsel. Alle medlemmene i X-Men og mutanter vet at de alltid kan gå til Xavier når de behøver en venn. Dette er i hovedsak på grunn av hans fredelige fremtoning. Han beholder alltid sin verdige holdning og sin tro på sitt team, midt i alle opprør han befinner seg i.

Vi har noen som er langt mer verdig vår tro på å skape fred. Han formidler denne freden til alle som har sin tillit til Ham til tross for omstendighetene (Sal 29,11). Dette er en viktig egenskap ved Den hellige ånd som bor i oss. Når verden faller ned rundt oss, og andre ser at vi opplever at vi midt i det vonde er ivaretatt, gjør det inntrykk. Andre som ser dette i oss, lengter ofte etter denne fredsgivende erfaringen de har sett i oss, og vil trekke mot det når deres liv blir vanskelig.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fil 4,7


Overbærenhet – Mario

Mario har havnet i utallige krangler med sine fiender. Bowser stikker alltid av med Prinsesse Peach. Wario vil alltid tappe kongeriket for gull, og alle minionsene utfører stadig hærverk og ødelegger i Soppriket (Mushroom Kingdom). Hvis Mario skal kunne bringe fred til sine venners hjem igjen og igjen, må han konstant løpe stor risiko.

Men selv så mange ganger som den bartekledde rørleggeren har blitt plaget av disse vandalene, inviterer han dem likevel alltid til sine vennesammenkomster. Hver eneste turnering, fra golf til tennis og baseball, og hvert eneste selskap han arrangerer sammen med sin bror og prinsesse Peach: Du finner alltid Bowser og hans minions som leker med.

Vår situasjon vil være ulik fra Marios her. Vi kan ikke invitere en kjent psykopat inn i våre hjem for å spille spill med vår familie. Men vi er fortalt i Matt 5,44 at vi skal elske våre fiender og be for dem som forfølger oss. Når vi viser overbærenhet, viser vi til dem rundt oss hva Jesus viste på korset da han ba for dem som torturerte ham. Det er en sterk kvalitet som, selv om den er svært vanskelig å vedlikeholde, skiller oss kraftig fra den selvtjenende naturen verden lærer oss.

…i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Ef 4,22


Vennlighet – Gandalf

«Noen tror at det kun er sterk makt som kan kontrollere det onde. Men det er ikke hva jeg har funnet. Jeg har sett at det er de små, hverdagslige handlingene fra vanlige mennesker som holder mørket i sjakk. Små handlinger i vennlighet og kjærlighet.» – Gandalf (Hobbiten)

Foto: Filmweb

En av grunnene til at Gandalf er en av de høyest elskede litterære karakterene gjennom alle tider, er hans karakteristiske vennlighet. Han er mektig nok til å ødelegge en Balrog helt på egen hånd, likevel viser han vennlighet mot de gode rasene i Midgard. Han er fremsynt og kan si hvilke tragedier som kommer til å ramme landet. Derfor velger han å tilby sin visdom og veiledning til menneskene, alvene, dvergene og hobbitene for å hjelpe dem å forhindre at deres folk skal bli slaver og slaktet, til tross for at det hadde vært mye enklere for dem å ignorere sin vanskelige situasjon.

Vennlighet er nøkkelen til et låst hjerte. Når vi viser vennlighet mot andre, særlig når de ikke er vennlige mot oss, gir vi dem en grunn til å legge merke til oss. Dette er årsaken til at Gandalfs vennlighet trekker oss mot ham.

Det er den vennlige handlingen fra den gode samaritanen i Jesu lignelse i Luk 10,25-37 som viser at denne mannen er hans neste. Jesus bruker denne lignelsen for å belyse hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Det er bare naturlig at mennesker som Den hellige ånd bor, i vil etterligne dette eksempelet.

Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ef 4,32


Godhet – Captain America

I Marveluniverset er det få andre som så godt legemliggjør godhet som Captain America. Han er troverdig, tapper, moralsk og uselvisk, blant andre ting. Alle som noen gang har arbeidet med ham vet at dersom alle andre faller fra, kan man alltid stole på Steve Rogers.

Mange ganger gjennom alle hans eventyr kan vi se at han strekker seg langt for å hjelpe noen som er i nød. Han nøler ikke, selv om det betyr at han setter sitt eget liv i fare. Hans skjold representerer mer enn mange tenker over ved første øyekast. Et sverd er først og fremst et offensivt våpen, slik som en pistol eller adamantiumklør. Men kapteinen valgte et skjold for å signalisere sin rolle som forsvarer av alle ting. Et skjold er ment for beskyttelse. Han søker ikke kamp, han vil først velge å ikke skade noen – men han viker ikke unna fra det når noen er i problemer.

Godheten som Den hellige ånd gir oss, er langt større enn Captains Americas. Vi er et lys i en mørk verden (Matt 5,14). Vi skal ikke bare sørge for verdens fysiske behov, vi skal møte dens åndelige behov ved å dele de gode nyhetene om Jesus Kristus med den. Frelsen som Den hellige ånd viser oss, er evig og langt mer dyrebar enn noe som helst vi kunne tilbudt fra oss selv. Det er derfor våre hjerter er knust for de fortapte og derfor vi skal gå til hele verden for å forkynne evangeliet (Mark 16,15).

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Jak 3,13


Trofasthet –  Samvis Gamgod 

Foto: Filmweb

Reisen fra Hobsyssel til Mordor var en tung oppgave for en ung hobbit. Mange ganger i løpet av denne reisen måtte Frodo lene seg på sin gode venn Sam Gamgod, gartneren, og hans udødelige lojalitet. Sam ga et løfte til Gandalf om at han aldri ville forlate Frodo på reisen der de skulle ødelegge ringen. Han holdt dette løftet gang etter gang. Da Frodo gikk i båten og forsøkte å dra videre alene, jaget Sam etter ham ut i vannet og var nær ved å drukne. Den trofaste gartneren trasket gjennom forræderske super, over høye fjell og inn i fiendens territorium med sin venn. Og da han ble belønnet for sin trofasthet ved å bli forvist av Frodo, fulgte han likevel etter og endte opp med å redde Frodos liv fra en sulten edderkopp og stygge orker.

Det betyr mye for en person å kunne stole på noen. Som kristne burde vi være blant de første våre venner og vår familie kontakter, når bilen går i stykker eller de behøver hjelp til å flytte inn i et nytt hjem. Vår trofasthet bør bli sett i oss både i møte med våre naboer og til Gud. Når andre ser at vi ofrer ting vi hadde planer om å gjøre selv for å hjelpe dem, legger de merke til at det er noe annerledes ved oss. De ser at Den hellige ånd arbeider i oss.

Herren svarte:
«Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!»
Luk 12, 42-43


Mildhet – Prinsesse Zelda

Det finnes mange ulike avbildninger av prinsesse Zelda. Alle har sine unike personlighetstrekk. Men et felles tema blant de mange variasjonene av prinsessen av landet Hyrule er hennes karakteristiske mildhet. Gjennom Triforce («trekraften») har hun blitt gitt guddommelig visdom til å regjere over sitt folk. Blant egenskapene hun alltid er skjenket, er nettopp mildhet. Selv når hun ikler seg rustning og kjemper mot ondskapen side om side med Link i Hyrule Warriors, er dette synlig. Mildhet må være en viktig egenskap dersom den er guddommelig utvalgt for å gis til kongerikets hersker!

En av de mildeste versjonene er Zelda fra Skyward Sword. Som bæreren av visdommen fra Triforce peker mildhetens egenskap mot guddommeligheten i henne. Hun utstråler en rolig selvtillit gjennom hele eventyret som redder Hyrules fremtidige innbyggere. Hennes holdning er aldri motvillig, selv om hennes rolle innebærer mye strev.

Det er denne myke selvtilliten som fungerer som bevis på Den hellige ånd i oss. Vi kjenner sannhetene om livet gjennom Guds ord og hans visdom som er gitt oss gjennom hans Hellige ånd. Det gjør at vi kan være vennlige i vår trygghet. Ved første øyekast kan mildhet fremstå som svakhet, som om vi ikke er sterke. Men det er tvert imot, mildhet er faktisk et tegn på styrke. Det er frykt og mangler på fremtidstro som gjør at noen tyr til hardhet. Når du ikke har noe å frykte, slik vi ikke behøver som troende, er du i stand til å ha en mild fremtoning. Hvor mye mer skulle ikke da Den hellige ånds tempel stå for en slik kvalitet?

Du skal minne dem om å underordne seg styresmaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt.

De må ikke snakke stygt om andre eller yppe til strid, men være forsonlige og vise ydmykhet mot alle mennesker. Tit 3,1-2


Selvkontroll – Supermann

Supermann har overlevd en supernova, holdt et sort hull i hånden og til og med trukket en hel galakse helt alene. Med slike superkrefter ville det være enkelt å bli en tyrann eller en verdensdiktator. Men til tross for alle disse evnene og ingen som kunne forsvart verden mot ham hvis han ville forsøkt seg, fortsetter han et daglig liv som reporter i avisen Daily Planet. Han er gift, og lever et normalt forstadsliv slik som mange andre amerikanere.

Dette gjør Supermann til selve bildet på selvkontroll i en fiksjonsverden. I hvilket som helst øyeblikk kunne han brukt sine krefter til å legge hele verden under sine føtter. I stedet bruker han dem til å overvinne odds som menneskene ikke kan overvinne alene – for å redde folket. Denne kvaliteten gjør at han er blant de superheltene som flest stoler på gjennom historien. Han har bevist gjennom så mange situasjoner at han alltid vil arbeide for å hjelpe menneskene på Jorden. Og selv om fristelsen alltid er til stede, vet Supermann at han ikke et øyeblikk kan gi etter for den. Gjør han det, vil verden måtte lide.

Vi vet gjennom Bibelen at også vi vil bli fristet av synden (Jak 1,14). Men hver synd vi gir etter for, driver oss lengre vekk fra Faderen. Den hellige ånd som bor i oss vil hjelpe oss med å trene opp selvkontroll. Når andre ser at vi takker nei til å gå til strippeklubben med dem (finn gjerne andre eksempler her, red.anm) eller at vi forteller sannheten når det ville være like lett å lyve, ser andre bevis på Ånden i oss. Gud blir forherliget gjennom våre handlinger. Resten av verden nøler kanskje ikke med å benytte slike muligheter, men når de ser at du utøver selvkontroll, vil de legge merke til det.

For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er (…). Tit 2,11-12


Konklusjon

Kristne er kalt til å la sitt lys skinne for menneskene slik at vår Far vil få ære (Matt 5,16). Dette er fordi Den hellige ånd bor i oss og gjør disse trekkene hos oss tydelige for andre. Når vi lar Ham arbeide gjennom oss, blir vi bedre venner, brødre og søstre, og andre legger merke til det. Det er ved hans kraft vi skiller oss ut i verden. Alt vi må gjøre, er å gi våre liv over til Ham og la Hans vilje skje i oss. Det er både den letteste og den vanskeligste tingen i verden å gjøre. Men når vi gjør det, vil våre liv peke mot noe som er større enn oss selv, og våre lys peker mot Hans frelsende nåde.

I disse mørke tidene, i denne mørke verden, la oss være et lys for dem som er rundt oss. La oss gi våre liv til Ham som skapte oss og som driver oss til å gjøre godt mot våre naboer.


Opprinnelig publisert på Geeks Under Grace. Oversatt og gjengitt med tillatelse.

Av Shawn Bain, Geeks Under Grace

Oversatt og bearbeidet av Anne Solfrid Brennhovd

Oppgaver

  1. Hva menes med Åndens frukter?
  2. Hvilke ni karaktertrekk er Åndens frukter? Svaret finner du i Gal 5,22-23.
  3. Beskriv disse karaktertrekkene med egne ord.
  4. Finn bibelvers som beskriver disse egenskapene/karaktertrekkene.
  5. Velg 3-5 av Åndens frukter. Finn personer enten fra populærkulturen (film, TV-serie, tegneserie, spill ect) bibelske personer, historiske personer eller nålevende personer for å beskrive disse kjennetegnene på Den hellige ånds verk i mennesker. Begrunn svaret ditt.

Tips: Bruk samme tema som “Ord for dagen”

  • I forbindelse med pinse eller med fokus på Den hellige ånd, kan man trekke frem en av Åndens frukter som ord for dagen i en bestemt periode.

Opprinnelig publisert på Geeks Under Grace. Oversatt og gjengitt med tillatelse.

Print Friendly, PDF & Email
Av |2021-09-14T12:44:30+02:00mai 18th, 2021|3 gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro, Film og TV, Kristendomskunnskap kompetansemål vgs, Nyhet, Populærkultur|Kommentarer er skrudd av for Åndens frukter

Share This Story, Choose Your Platform!

Om Forfatteren:

Gå til toppen