Damaris Skole Vgs

Damaris Skole Vgs2020-11-25T08:21:55+01:00

Bibel og samtid med eleven i fokus

Siste nytt

Fellesstoff

Særstoff for
studieforberedende

Særstoff for
yrkesfag

Særstoff for
diakonal vinkling

Religion og etikk

Kristen apologetikk

Tro og fag

Populærkultur

Ladestasjon

Her finner du videoer, disposisjoner og konkrete forslag til andakter og
ord for dagen, der Bibel og samtid møtes.

Damaris Skole Vgs

  • Bidrar til livsnær og aktuell undervisning
  • Har Kristendomsfaget og RoE i fokus
  • Tilbyr undervisningsressurser og bakgrunnsstoff for læreren
  • Vektlegger spørsmål om identitet, menneskesyn og sannhet
  • Gir hjelp til å kjenne igjen verdier, holdninger og livssyn i populærkulturen
  • Oppmuntrer til å vurdere aktuelle mediebudskap i lys av Bibelen
  • Viser at kristen tro er relevant, sann og troverdig

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Endelig har vi fått både ny lærebok og ny nettside til bruk i kristendomsfaget! Jeg anbefaler sterkt alle lærere på de kristne videregående skolene å ta i bruk Damaris Skole Vgs til aktualisering av og fordypning i kristendomsfaget. Her får du god hjelp til å bygge bro mellom Bibelen og samtiden!
Ole Johnny Møyholm, Lærer og avdelingsleder for Kristendom/religion på Tryggheim VGS
Damaris Skole Vgs er et fantastisk hjelpemiddel for meg som lærer. Her får jeg gode tips til hvordan jeg kan aktualisere pensum på en god måte. Damaris Skole Vgs er oversiktlig og det er lett å søke opp tema og emner man ønsker å bruke i undervisningen
Anders Martin Pedersen, Lærer på KVS Lyngdal
Når eg treng inspirasjon i skulekvardagen, går eg inn på Damaris Skole Vgs. Der er alltid noko å hente. No vert det endå betre, og nærare knytt til den nye læreboka i kristendomsfaget. Ei gullgruve for alle kristendomslærarar!
Eva Rinde Habostad, Lærer på Vestborg VGS

Damaris Skole Vgs er en nettressurs som gir travle lærere god hjelp til å lage spennende undervisning basert på et kristent livssyn. Her finner du nyttige og aktuelle opplegg til undervisning, men også til andakter, ord-for-dagen og lignende. Anbefaler nettsiden fordi den ønsker å være livsnær og aktuell for ungdom – både i undervisningen og i livet.

Sidsel Høland Olausson, Kristne Friskolers Forbund
Print Friendly, PDF & Email
Gå til toppen