Her er lydboken til  Kristendomskunnskap Vg1 og Vg2.

Boken er publisert kapittelvis. Klikk deg inn på det kapittelet du ønsker å lytte til.

 • Til elevene
 • Forord 
 • Innledende bibelkunnskap (fellesstoff)
  • Kap 1: Bibelen
  • Kap 2: Bøkene i Bibelen
 • Del 2: Frelseshistorien
  • Kap 3: Skapelsen
  • Kap 4: Syndefallet
  • Kap 5: Løftet om frelse
  • Kap 5.1: Utvelgelsen av Abraham og hans slekt
  • Kap 5.2: Utvelgelsen av folket: pakt og oppgave
  • Kap 5.3: Konger og profeter
  • Kap 5.4: Profetier om Messias
  • Kap6: Frelseren – oppfyllelsen av løftene
  • Kap 6.1: Jesu liv
  • Kap 6.2: Tiden etter oppstandelsen
  • Kap 7: Fullendelsen
 • Del 3: Bibelarbeid
  • Kap 8: Bibelteksta
  • Kap 8.1: Teksthistorie
  • Kap 8.2: Kanonhistorie
  • Kap 9: Arbeid med bibeltekster
  • Kap 10: Arbeid med bibeltekster
  • Kap 10.1: Tolkning av tekster fra Det gamle testamentet
  • Kap 10.2: Tolkning av tekster fra Det nye testamentet
 • Del 4: Kristendommen – ut til alle
  • Kap 11: Kirkens historie
  • Kap 11.1 Det kristne kirke blir til (…)
  • Kap 11.2: Oldkirken år 100-500
  • Kap 11.3: Middelalderen år 500-1500
  • Kap 11.4: Reformasjonsårhundret – 1500-tallet
  • Kap 11.5: Ortodoksien og pietismen
  • Kap 11.6: Vekkelser og organisasjoner i Norge
  • Kap 11.7: Norsk kirkeliv på 1900-tallet
 • Del 5: Misjon
  • Kap 12: Misjon i nyere tid
  • Kap 12.1: Det bibelske grunnlag for misjon
  • Kap 12.2: Misjonsbevegelser (…)
  • Kap 12.3: Kulturene og kristen misjon
 • Del 6: Kristendommen og kulturen
  • Kap 13: Norge – et kristent land?
 • Del 7: Hva er kristen tro?
  • Kap 14: Troslære
  • Kap 14.1: Bibelsyn
  • Kap 14.2: Troens bekjennelse og brytninger
  • Kap 14.3: Troen på Gud Fader – Skaperen
  • Kap 14.4: Troen på Jesus Kristus – Frelseren
  • Kap 14.5: Troen på Den hellige ånd – forløseren og livgiveren
  • Kap 14.6: Apologetikk
  • Kap 15: Hva er kristen tro?
  • Kap 15.1: Bibel og trosbekjennelse
  • Kap 15.2: Innholdet i den apostoliske trosbekjennelse
  • Kap 15.3: Konsekvenser for menneskesyn og menneskeverd
  • Kap 15.4: Krishna, Buddha, Muhammed eller Kristus?
  • Kap 15.5: Nådemidlene
 • Del 8: Etisk tenkning og handling
  • Kap 16: Kristen etikk
  • Kap 16.1: Grunnlaget for kristen etikk
  • Kap 16.2: Tre etiske modeller
  • Kap 16.3: Hvordan arbeide med etiske utfordringer?
  • Kap 16.4: Etikk i praksis
 • Vedlegg
Print Friendly, PDF & Email