En samleside med alle ressursene tilknyttet prosjektet som ble utarbeidet på vegne av Norges Kristelege Folkehøgskolelag. Inneholder både faglige og praktiske ressurser, til bruk i undervisning, elevkevelder, andakter, osv.

Ingvild Thu Kro fikk tildeling av stipendmidler fra Norges Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) til prosjektet «Bare underholdning – eller?» våren 2013. Prosjektet ble avsluttet august 2014. Les mer om prosjektet på NKFs egne sider.


rste del av prosjektet var å gjennomføre en livssynsanalyse av en populær tv-serie som går på norsk tv. Valget falt på situasjonskomedien The Big Bang Theory (sesong 6). Analysen danner det teoretiske grunnlaget for prosjektet som helhet.

Analysen presenteres i kortversjon i denne artikkelen, som har fokus på hovedfunnene i analysen av tv-serien.

Del to av prosjektet var å utvikle praktiske ressurser til bruk inn i folkehøgskolene. Hun har utviklet tre ressurser av ulik karakter og til bruk i ulike sammenhenger:

Aktualiseringer: Her finnes en samling korte aktualiseringer fra The Big Bang Theory, til bruk i ulike sammenhenger, f.eks. til undervisning og utenomfaglig formidling, som ord-for-dagen eller utgangspunkt for andakt.

Opplegg for filmkveld: I denne ressursen er hensikten å gi elevene en smakebit på det å se under overflaten på et populærkulturelt produkt, med utgangspunkt i en episode av The Big Bang Theory. Opplegget kommer med samtalespørsmål.

Undervisningsopplegg: Denne ressursen har som mål å gi en innføring i et fullverdig analyseverktøy av filmmediet, med særlig fokus på livssynsperspektivet. Her kan læreren gi det teoretiske grunnlaget for de andre mer praktiske ressursene.

Print Friendly, PDF & Email