Fra Veritaskonferansen 2018


Kompetansemål


Faglig seminar hvor noe fagspråk blir brukt.

Hører apologetikk også med i vanlig forkynnelse, eller bør den avgrenses til intellektuelle samtaler? Hva sies om apologetikk i klassiske bøker om prekenlære? Seminaret vil vise hvorfor et apologetisk perspektiv er viktig i forkynnelsen, og hvordan det kan integreres i den formidlingen som foregår i kirker og bedehus.

Bjørn Hinderaker er høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, teolog og tidligere misjonær og pastor, med interesse for bibelformidling og kristen apologetikk. Aktiv i Damaris Norge med foredrag og nettressurser.


 


Print Friendly, PDF & Email