I 1024 steg Olav Haraldson og biskop Grimkjell i land på Moster og etablerte Kristenretten på norsk jord. Hvilke endringer medførte det for individ og samfunn den gang? Hvordan har det bidratt til utvikling av nasjonen Norge i etterkant? Og på hvilke måter preger det kultur, institusjoner, og samfunn i dag?

2024 er en anledning til å løfte fram denne hendelsen, samtidig som den er et tidsskille i norsk historie som fortjener plass i undervisningen til enhver tid! 

Her er en samling faglige ressurser som belyser hendelsen fra ulike perspektiver. De er relevante i flere fag, men særlig tilpasset tverrfaglige tema «demokrati og medborgerskap».

RESSURSER

Kristenretten 1024
#Youtube-serie tre deler

Ressurser fra Moster 2024
#Fra makt til rett

Landslova 1274
#750-årsjubileum

Faglig fordypning
#For læreren

Undervisningsressurser
#For eleven

Kompetanseutvikling
#Kurs og konferanser

Relevante tilknytningspunkter i ulike fag

(se utfyllende oversikt)

Demokrati og medborgerskap

Fra Overordnet del:

 • sammenhengen demokrati og menneskerettigheter 

Fra Samfunnsfagene: 

 • demokratiets opprinnelse og utvikling, og betydning av valg man har tatt

Fra Religion og etikk: 

 • makt, mangfold, og utenforskap

Fra Kristendomskunnskap: 

 • bevissthet om felleskap og nestekjærlighet

Kompetansemål

Historie vg2 + vg3:

 • hvordan fortiden former oss
 • religionens betydning for samfunns- og maktforhold
 • hvordan fortiden brukes for å skape nasjonal identitet

Samfunnskunnskap:

 • grunnlaget for menneskerettigheter

Religion og etikk:

 • hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser 

Kristendomskunnskap:

 • kristendommens preg på kultur

Synliggjøringstillegg

Fra Overordnet del: 

 • hvordan skape et samfunn som er godt for alle

Fra Samfunnsfagene: 

 • hvordan livssyn former samfunnssyn
 • religionens påvirkning på sosiale strukturer og lover
 • hvordan kristen tro har preget utviklingen i Norge

Fra Religion og etikk: 

 • hvordan livssyn fremmer menneskeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, og solidaritet
Print Friendly, PDF & Email