Fag: Engelsk (evt. norsk)

Hver eneste kveld kan vi velge og vrake i TV-serier med ulikt innhold! Det kan føles godt å bare slenge seg på sofaen og se på lett underholdning, uten så mye mening og innhold… Men er det bare det? – Underholdning uten innhold? Eller blir vi påvirket og kanskje inspirert i forhold til vår egen livsstil og livssyn?

Hva om vi tar et ekstra kritisk blikk på en av TV-seriene vi ser på? Hva formidles egentlig av verdier og livssyn? Og tar egentlig den flotte eller nydelige hovedpersonene, som vi så fort beundrer, gode valg?

Til denne ressursen finner du også en word-mal for analyse av TV-serier, som du kan gi til elevene dine!

Vi har ofte fokus på filmer og filmanalyse, men sannheten er at enda flere ungdommer ser TV-serier hver eneste uke. Det å la elevene få jobbe med å analysere en av sine favorittserier kan gi en dobbel positiv effekt, fordi det er:

 • motiverende! De kan skrive om en TV-serie de selv liker.
 • lærerikt! Etter dette arbeidet vil de se på TV-serier med helt annet blikk – reflektert og kritisk!

Aktuelle kompetansemål (vgs):

 • Engelsk (flere kompetansemål kan trekkes inn ved å sette tydelige krav til språk og kommunikasjon):
  • Beskrive og vurdere effekten av ulike saklige uttrykksmåter
  • Drøfte sosiale og kulturelle forhold, sammfunnsforhold og verdier i flere engelskspråklige land
  • Drøfte engelskspråklige tekster fra et utvalg av sjangrene dikt, novelle, roman, film og skuespill fra ulike deler av verden og tidsepoker

Mal til analyse av TV-serier:
Malen kan redigeres dersom man ikke ønsker den så omfattende. Det kan være lurt å sikre at elevene har nok kunnskap om dramaturgi o.l., samt at de forstår begrepene tema og budskap, livssyn og religion. Elevene kan gjerne få malen digitalt, og fylle rett inn i den, men da vil jeg anbefale at de fjerner en del av stikkordene/tipsene, og lager kortere mellomoverskrifter selv (som en del av oppgaven).

Et eks. Ditt hovedinntrykk av TV-serien (Beskriv kort de følelsene får av å se en episode – Om du liker/ikke liker serien og hvorfor) -> Elevens overskrift: Mitt hovedinntrykk

Her finner du malen: Analyse av TV-serie

Hent gjerne også tips fra Skolekinos ressurs Aanalyse av tv-serie, som gir en generell innføring i analyse av tv-serier.

Lærers tilpassing.
 • Rediger analysemalen, slik at den passer det fokuset du ønsker elevene skal ha, samt din undervisning. Dersom du beholder den slik den er vil jeg anbefale at dette er lekse- og skolearbeid over to uker, slik at elevene får tid til å se den serien de ønsker.
 • Undervis i nødvendige begrep og virkemilder. Bruk gjerne det elevne har lært om filmens virkemidler.
 • Gi beskjed om ønsket lengde på analysen. Gi gjerne beskjed om at de bør vektlegge “Tema og budskap”, slik at de her skriver litt mer utfyllende.
 • Gi beskjed om ønsket lengde på presentasjonen (f.eks. maksimalt 10 min). Husk at dette arbeidet godt kan danne utgangspunkt for en oppgave til muntlig eksamen, ved at man trekker inn flere kompetansemål og utvider oppgaven noe.
 • Sett tydelige frister for innleveringer og tid for presentasjoner.
 • Revider og presiser evt. vurderingskravene.

Elevoppgave:
Velg en TV-serie med engelsk tale. Det er en fordel om du velger en serie du kjenner litt til fra før, og gjerne en som er rettet spesielt mot ungdom. Det kan f.eks. være en krimserie eller drama. Se 1-2 episoder. Dersom du har mulighet for opptak anbefaler jeg det. Da kan du se episoden en gang først, og så notere neste gang du ser. (Før du ser serien skal vi sammen gå gjennom det som skal være med i analysen).

Ha analysemalen fremme på papir eller PC og noter stikkord mens du ser. Fyll så ut med fullstendige setninger etterpå og rett opp språket. Lag så en enkel PowerPoint, eller annen form for presentasjon (f.eks. Prezi), hvor du kun har med bilder og noen få stikkord. Øv deg på å presentere. Lever både analyse og PowerPoint og forbered deg på å presentere.

Vurdering – Du vil få karakter i både skriftlig (analysen) og muntlig (presentasjonen:

 • Skriftlig – Det viktigste du vil bli vurdert ut ifra:
  • Har du godt språk med få feil og har du svart utfyllende?
  • Har du klart å reflektere over tema i TV-serien på en selvstendig og kritisk måte?
  • Er analysen oversiktelig og ryddig satt opp? (Grunnleggende ferdigheter)
 • Muntlig – Det viktigste du vil bli vurdert ut ifra:
  • Språket: Har du god uttale og gode setninger, som kommuniserer godt?
  • Er du frigjort fra manus? I hvor stor grad snakker du fritt, ut ifra bilder og stikkord?
  • Får du frem det viktigste innholdet i analysen (pass f.eks. på at du ikke bruker hele tiden på å fortelle om hva serien handler om, men raskt kommer over på din vurdering av serien og spørsmålene i analysen)
  • Er PowerPointen (e.l.) ryddig og god, slik at den kommuniserer godt, sammen med din fremføring? (Grunnleggende ferdigheter)

Tips: Carrie, Gossip Girl, Pretty Little Liars, House, Big Bang Theory, CSI osv. Ta med krim, slik at guttene får mer å velge mellom. Det finnes også flere serier som omhandler vampyrer osv. Uansett hva de velger er det ofte serier de uansett ser fra før, og da er det ikke noe som er bedre enn at du som lærer får de til å se kritisk på innholdet i serien.

Igangsetter/inspirasjon:

Lykke til!

Print Friendly, PDF & Email