Aslan dør i Edmunds sted.


Kompetansemål


Bakgrunn

Løven, Heksa og Klesskapet er den første filmen i Disneys serie Legenden om Narnia, basert på de velkjente bøkene skrevet av C. S. Lewis. Den er en troverdig filmatisering av boken med samme navn, og verken overdriver eller undergraver de kristne allegoriske elementene i boken.Fortellingen dreier seg om fire søsken, to gutter og to jenter, som er blitt evakuert til den engelske landsbygden under 2. verdenskrig. De bor hos professor Kirk på en gammel herregård. Her oppdager Lucy, den yngste av søsknene, et klesskap som fungerer som en port inn i et magisk land hvor det bor eventyrfigurer. Etter en tid befinner alle søsknene seg i Narnia og oppdager at de er hovedpersonene i en profeti i dette landet. Det har blitt fortalt at to ”sønner av Adam” og ”to døtre av Eva” en dag vil bryte Den Hvite Heksas magiske kraft over Narnia. Filmen ender med at søsknene lykkes med dette, men ikke uten løven Aslans lederskap, rettledning og offer.Under sitt første besøk i Narnia møter Edmund Den Hvite Heksa og blir fristet til å gå med på å overlevere søsknene sine til henne. Når alle barna er i Narnia, sniker Edmund seg bort fra de andre og drar til Heksas slott, hvor han får en helt annen mottakelse enn den gjestfriheten han hadde forventet. Heksa har fått Edmund til å svike søsknene sine, og nå vil hun ta dem til fange slik at de ikke kan bryte hennes herredømme over Narnia. Reglene i Narnia sier nemlig at alle forrædere tilhører Heksa, og Edmund er en forræder.Det hele ender med at Aslans hær redder de fire barna. Da krever Den Hvite Heksa at Aslan skal dø, og Aslan ofrer livet sitt i Edmunds sted. Nå tror Heksa at hun endelig har overvunnet Aslan, men han returnerer til livet og slutter seg til Peters (William Moseley), den eldste brorens, hær for så å overvinne Heksa i den endelige kampen.Filmklippene og sitatet

Klipp 1: Klippet kommer etter at Aslans hær har fått Edmund fri fra Den Hvite Heksa

Start: 1.28.08 (begynnelsen av kap16 på DVD)
Stopp: 1.31.28

Lengde: 3 min. 20 sek.

Klippet starter med at dvergen Ginarrbrik annonserer Den Hvite Heksa som ”Jadis, Dronning av Narnia”, og Heksa ankommer Aslans leir. Det slutter med at Aslan returnerer til teltet sitt etter at han har brølt mot Heksa som spurte: ”Hvordan vet jeg at du vil holde løftet ditt?”

I klippet hevder Heksa sin rett til å henrette forrædere. Hun truer med at dersom Den Dype Magien ikke tilfredsstilles, vil hele Narnia falle i grus. Hun blir med Aslan inn i teltet for å diskutere saken og går til sist med på å sette forræderen Edmund fri. På dette tidspunktet vet vi ikke hvorfor, men til slutt blir det åpenbart at Aslan har tilbudt seg selv som offer i stedet for Edmund.

Klipp 2: Dette klippet viser Aslan som gjennomfører sitt løfte til Heksa.

Start: 1.33.44 (begynnelsen av kap17 på DVD)
Stopp: 1.38.39

Lengde: 4 min. 55 sek.

Klippet viser mishandlingen Aslan utsettes for av Heksa og hennes undersåtter, og Heksa som latterliggjør han før henrettelsen. Klippet starter med Susan og Lucy som ser Aslan ankomme Heksas leir om natten. Den siste replikken i klippet er Heksa som sier ”Den store katten er død! General, gjør klar troppene dine til kamp. Uansett hvor kort den vil bli”.

Sitatet kommer i det Aslan ofrer sitt liv i forræderen Edmunds sted. Heksa har drept Aslan og hun tror at hun endelig har overvunnet han. Men Aslan returnerer til livet og hjelper Peters hær til å vinne krigen mot Heksa.
En lenger versjon av sitatet er som følger:

Vet du Aslan, jeg er skuffet over deg.
Trodde du virkelig at du med dette kunne redde en menneskelig forræder?
Du gir meg livet ditt uten at det redder noen. Så mye for kjærligheten.
[til hærfølget] I kveld vil Den Dype Magien bli tilfredsstilt.
Men i morgen vil vi overvinne Narnia for alltid![til Aslan] Med viten om dette kan du fortvile og dø!

Forslag til bruk

Tema: Jesu døde i vårt sted

Filmklippene og sitatet kan benyttes i forbindelse med formidling av Jesu soningsdød på korset og den ufattelige nåden det er at Jesus gav sitt liv i vårt sted. Det ene klippet kan synliggjøre mishandlingen og latterliggjøringen Jesus ble utsatt for før korsfestelsen. Klippene kan også symbolisere hvor uendelig tragisk Jesu død må ha virket i første omgang; at den forventede seierherren dør som et frivillig offer for forrædere. Men klippet viser også den dypere betydningen av Jesu død, nemlig at ved å gi livet sitt for menneskene, gir han evig liv – til den som tror.Aktuelle bibelvers:
Joh 3, 16
Rom 3, 21-26
Rom 4, 24-25
Rom 5, 18-21
Hebr 4,14-15
 © Damaris Norge AS
Print Friendly, PDF & Email