Krishna, Buddha, Muhammed eller Kristus?

 

Her finner du kapittel 15.5 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.

 

 


Kunnskapsmål:

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • krishna-buddha-muhammed-eller-kristusGi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)
  • Gjøre rede for sentrale forskjeller mellom kristendommen, andre religioner og sekulære livssyn (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • peke på det spesielle med Jesus sammenlignet med sentrale skikkelser i andre religioner
  • peke på sentrale forskjeller mellom kristendom og andre religioner og livssyn

 

 


 

Det finnes mange religioner som har millioner av tilhengere. Hva er det som skiller Jesus Kristus fra Krishna eller Kuan Yin? Hvorfor mener kristne at Jesus står i en særstilling og ikke kan sammenlignes med Muhammed eller Buddha?

 

 

Oppgaver

  1. Hva er hovedforskjellen mellom Jesus og Buddha, Krishna og Muhammed? Lag en kort presentasjon.
  2. Muhammed blir regnet som stifteren av islam. Finn ut hva islam lærer om hvordan mennesket blir frelst. Sammenlign med frelsen i kristendommen. Hva er hovedforskjellen?
  3. Finn ut hva som menes med alternativ religiøsitet. Søk på nettet. Prøv å finne ut hvorfor dette er tiltrekkende for mange.
  4. Finn ut hva Human-Etisk Forbund (HEF) er. Lag en kort presentas­jon og pek på hva du finner som hovedforskjeller mellom HEF og kristendom.
  5. Hvordan vil du enkelt forklare til en buddhist, en muslim eller en som ikke kaller seg for kristen, hva den kristne tro går ut på?

 

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Moderne slaveri

Aktualisering, med forslag til oppgaver

Islam og kristendom – noe likt og mye forskjellig

Artikkel

Bibelens Gud og verdens religioner
Video

Husni Thamrins historie
Artikkel

Muslimer som utforsker Bibelen
Undervisningsressurs

Hvorfor tro på akkurat Jesus?
Podcast

Print Friendly, PDF & Email