Tolkning av tekster fra Det gamle testamente – profeten Amos

Her finner du kapittel 10.1 online versjon

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


amos

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Beskrive hvem profeten Amos var, og hva som preget hans samtid
  • Tolke noen tekster fra Amosboken
  • Reflektere over hva noen av tekstene har å si til mennesker i dag

 

Vi skal starte med en bok og en person fra profetlitteraturen i GT.

Profeten Amos er den første av profetene som får sin virksomhet nedtegnet i en egen bok. Vi skal bli nærmere kjent med den tiden han virket i, og budskapet han bar fram. (Du kan lese mer om profetene i Del 2, kap. 5.3–4.)

Repetisjonsspørsmål

1.      Når og hvor virket profeten Amos?

2.      Hva kjennetegnet situasjonen i Nordriket på hans tid?

3.      Hva var det som preget hans forkynnelse?

4.      Hvilken autoritet hadde profeten? 

 

Oppgaver

1.      Hva tenker du om språkbruken i Amosboken? Hvordan ville folk i dag ha reagert om en prest/predikant brukte et slikt språk?

2.      De forholdene profeten kritiserte – har vi slike forhold i dag?

3.      Hvorfor tror du at det var vanskelig for folket å vende om? Er det like vanskelig i dag? Diskuter!

4.      Vi hører ikke mye om motstanden som Amos møtte. Men hvem tenker du ble mest provosert av hans forkynnelse? Dersom Amos hadde stått fram i dag med en tilsvarende forkynnelse, hvem tror du hadde vært hans sterkeste motstandere?

5.      Vi hører om Guds dom i Amosboken. Synes du det er problema- tisk? Diskuter!

6.      Det må ha vært krevende å være en profet sendt av Gud. Les også Jer 1,4–10. Hva var Jeremias innvendinger, og hvilke svar fikk han?

7.      Tenk deg selv som journalist i Nordriket på Amos sin tid. Du skal rapportere hjem til din avis om det du ser og hører. Hvordan ville

du ha skrevet en slik rapport?

8.      Profeten talte om en ny framtid. Under apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15) diskuterte de hvilke krav de skulle stille til hedningene som vendte om. Da viste en av lederne (Jakob) til at hedningenes omvendelse var en oppfyllelse av profetien i Am 9,11–12. Hva ved profetien i Am 9 ble oppfylt da hedningene vendte om? Hva står igjen som ennå ikke oppfylt?

 

Ekstra oppgave (som ikke kom med i læreboka)

Om Amos og hans samtid:

Tenk deg selv som journalist i Nordriket på Amos sin tid. Du skal skrive en nyhetsmelding til din avis om det du ser og hører. Hvordan ville du ha skrevet dette?

Lag også noen statusoppdateringer på facebook eller en twittermelding.

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Krig i Gamle testamentet
Fordypningsressurs

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Fordypningsressurs (Video)

 

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Samtaleguide

 

Introduksjon til Amos
Video

 

Print Friendly, PDF & Email