Folkehelse og livsmestring

FRA SYNLIGGJØRINGSTILLEGGET

  • Elevene skal få hjelp til å reflektere over hvordan tro og overbevisning påvirker hverdagslivet
  • Fag skal utfordre elevene til å søke sannhet og til å foreta valg i de grunnleggende livsspørsmålene
Print Friendly, PDF & Email