Folkehelse og livsmestring

I kristendomskunnskap handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om sunn tro, trygg identitet og hva som er et godt liv. Arbeid med etiske og eksistensielle spørsmål gir øvelse i å håndtere utfordrende spørsmål i eget liv. Med kristent menneskesyn som grunnlag lærer elevene at alle mennesker har samme verdi og at alle kan bety noe for andre.

Identitet og menneskeverd

Fysisk og psykisk helse

Seksualitet og kjønn

Eksistensielle spørsmål og svar

https://damaris-skole-vgs.no/kristendomskunnskap-for-vgs/mediebruk/

Mediebruk

Levevaner

Print Friendly, PDF & Email