Hva forteller rapporter og forskning om seksualitet, medier og pornografi?

Et skada bilde av hvordan sex er
Redd Barna 2020

Ungdom peker på flere problematiske sider ved bruk av pornografi, ifølge en Redd Barna-rapport fra 2020.

Hvorfor ser unge på porno? Hva slags pornografisk innhold ser de, og hvordan opplever de det de ser? I hvilken grad tror ungdom at porno påvirker dem?

Ungdoms erfaring med porno på nett
Medietilsynet 2020

Del 5. Denne femte delrapporten om “Barn og Medier” omhandler ungdommers erfaringer med porno, og svarer blant annet på følgende spørsmål:

Hvor høy andel tenåringer har sett porno? Hvor gamle er norske barn og unge første gang de ser porno? Hvordan opplevde tenåringene å se porno?

Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett
Kripos | Politiet 2019

Her retter Kripos søkelyset mot et stort og voksende kriminalitetsområde. Nedlastning og deling av filer med overgrepsmateriale, seksuell forledelse og utpressing og bestilling av direkteoverførte overgrep er noen av fenomenene som beskrives. Rapporten peker også på hvilke konsekvenser delingskulturen blant unge kan ha for den enkelte, når den også omfatter straffbar deling av seksualiserte bilder og videoer. I den forbindelse er utvikling av barn og unges digitale kompetanse viktig.

Samtaler med ungdom om seksuelle krenkelser
Barneombudet 2018

Nakenbilder, å bli tatt på, ropt etter, utsatt for seksualiserte rykter og truet til ting de ikke ønsker, er en stor del av hverdagen for mange unge. Ungdommene krenker hverandres grenser, og de blir utsatt fra krenkelser fra voksne med makt. De vet for lite om hva som er ulovlig, og forstår i for liten grad konsekvensene av det som skjer.

Pornografi – folkehelsetrussel i blindsonen?
Skaperkraft 2018

Hvordan påvirkes barn og unges seksuelle helse gjennom konsum av pornografi, og hvilke tiltak må iverksettes for å motvirke negative endringer i deres holdninger og atferd?

Print Friendly, PDF & Email