Denne publikasjonen inneholder dybderessurser og aktualiseringer til kapittelet ”Norsk Misjon” i boken ”Jordens største under.”

 

Norsk misjon har satt sine spor på alle kontinenter, og mange av oss kan nok sent glemme spennende lysbilder og historier fra misjonsmarken når vi var barn.

 

Norsk misjon slik vi kjenner den i dag har en snart 200 år lang historie.

 

På nettsiden misjon.info kan du finne mye nyttig informasjon om norsk misjons- og bistandsarbeid. Siden er felleskristent nettsted “for kristne med et globalt perspektiv,” og den har en stor oversikt over norske misjonsorganisasjoner, som du kan finne her.

 

Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME), har en flott nettside hvor du kan finne aktuelle artikler og informasjon om norsk misjon og evangelisering.

 

 

Kort presentasjon av noen av de største misjonsorganisasjonene i Norge

 

Det Norske Misjonsselskap (NMS) ble allerede stiftet i 1842. På nettsiden Misjonsarkivet / Mission Archives, kan du finne mye nyttig informasjon om NMS sitt arbeid både i Norge og på misjonsfeltene.

 

Normisjon ble stiftet 1. januar 2001, og er en sammenslutning av Den norske Santalmisjon

(stiftet i1867) og Det norske lutherske Indremisjonsselskap (stiftet i 1868). På nettsidene deres kan du lese mer om Normisjons arbeid i Norge og misjonslandene.

 

Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn (DELK), er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn og ble stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Kirkesamfunnet har ikke eget misjonsarbeid, men ender ut sine misjonærer gjennom andre lutherske misjonsorganisasjoner. På DELK sin hjemmeside, kan du finne informasjon om misjonærene som er utsendinger for DELK.

 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Siden kirkesamfunnet ble stiftet i 1877 har misjonsarbeidet stått sentralt. De første frikirkefolk støttet misjonærer og fra 1916 hadde kirken sine egne utsendinger. Les mer om Frikirkens misjonsarbeid her.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Organisasjonen ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina. I dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner. På denne siden finner du en oversikt over NLM sitt omfattende misjonsarbeid.

 

De norske pinsemenigheters ytremisjon (PYM) ble stiftet i 1915 av T. B. Barratt, den gang under navnet Norges Frie Evangeliske Hedningemisjon. PYM er den tredje største misjonsvirksomheten i Norge. På nettsidene deres finner du informasjon om deres misjons- og bistandsarbeid, i tillegg til ulike ressurser.

 

Den Norske Israelsmisjon ble stiftet i 1844 med det formål å bringe evangeliet tilbake dit det kom fra; til jødene. Den Norske Israelsmisjons visjon er at det jødiske folk skal bli et messiansk folk ved troen på Jesus. På nettsidene deres finner du mer informasjon om arbeidet de driver, både i Norge og i Israel.

 

Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal misjonsorganisasjon som driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør- Amerika og Afrika. Satningsområdene deres er mikrokreditt, helse og hiv/aids,skole, vann, og arbeid blant funksjonshemmede. På nettsidene deres finner du en mengde informasjon om arbeidet deres, og du finner også ulike typer ressurser.

 

Åpne Dører er en internasjonal, tverrkirkelig og upolitisk organisasjon som støtter forfulgte kristne i over 40 land. Her kan du lese mer om arbeidet deres, og under ”ressurser” finner du en mengde ressurser som er tilgjengelig for bruk, blant annet kortfilmer om mennesker som forfølges for sin tro. Disse anbefales til for eksempel andakter, bønnegrupper, temadager, cellegrupper og lignende.

 

 

Ungdom tar ansvar for misjon:

NMS-U er NMS sin ungdomsorganisasjon. NMS-U har en egen ”tureoperatør” som heter Ravinala. Her tilbyr de unge mennesker ”reiser med mening” til sine ulike misjonsfelt.

 

ACTA er Nordmisjon sin ungdomsorganisasjon. På denne siden kan du finne linker og lese mer om ACTA sitt internasjonale arbeid.

 

NLM-Ung, er NLM sitt barne og ungdomsarbeid. På nettsiden kan du lese aktuelle artikler om NLM-Ung sitt engasjement både i Norge og på misjonsfeltene.

 

Ungdom i Oppdrag er en del av den internasjonale evangeliserings- og misjonsbevegelsen ”Youth With A Mission” (YWAM), som i stor grad består av unge mennesker som bruker ett eller flere år av sitt liv som misjonærer. De er særlig kjent for sin disippeltreningsskole (DTS). På nettsiden kan du leser mer, blant annet gjennom en sett linker som gir en oversikt over arbeidet de gjør.

 

Return2Sender er Den Norske Israelsmisjons ungdomsbevegelse som jobber for å bringe evangeliet tilbake dit det kom fra. På nettsiden deres finner du mer informasjon om deres arbeid. Her finner du også flere blogger skrevet av unge mennesker i tjeneste for Return2Sender.

 

 

Unge misjonærer i tjeneste:

denne siden kan du blant annet finne filmer om unge misjonærer som er i tjeneste for NLM.


Her
finner du flere blogger hvor unge mennesker i tjeneste for Return2Sender skriver om sine opplevelser

(Foto: Norea)

Print Friendly, PDF & Email