Lucia-dagen markeres i den katolske og den ortodokse kirken 13. desember, til minne om Lucia som døde som martyr omtrent i år 300. I Norge kan vi få inntrykk av at dagen først og fremst er en anledning for barnehage-barn og yngre skoleelever til å spise gul hvetebakst og komme i ekstra julestemning.

Lucia er ikke den eneste som har blitt drept fordi hun trodde på Jesus og sa det offentlig. Kirken har mange martyrer, også i våre dager. For noen mennesker er det rett og slett ikke trygt å tro på Jesus. Jesus selv ble forfulgt og korsfestet.

Men kan man være rik på trygghet, selv om man har en “farlig” tro?

Aktuelle momenter fra Bibelen

Dersom vi tenker på livet som kun perioden mellom når vi blir født og når vi dør, da vil det kanskje ikke lønne seg å tro på Jesus. Jesus sa at slik han ble forfulgt, slik ville også disiplene bli forfulgt.

Bibelen sier at livet er mye mer enn bare de årene vi er her på jorda i den kroppen vi har fått utdelt. Gud har alltid vært, og vil alltid være. Han ønsker at vi skal gå fra livet her i tiden, og inn i en evighet med ham. De som tror på Jesus, kan stole på at Gud gjør alt for å sikre at de ikke mister evigheten med ham.

Vi vil aldri fullt ut kunne forstå Guds planer her på jorda. Bibelen sier også at den vonde jobber iherdig for å ødelegge Guds planer. Det vi kan vite, er at Jesus sa til disiplene sine at han ville være med dem i alle dager, det betyr både de gode og de vonde dagene.

Jesus ble fattig på tryggheten i Himmelen, for at vi skal kunne få en evig trygghet hos Gud.

Aktuelle bibelvers

Sal 73 (De ugudelige kan ha det godt, men Guds dom når alle til slutt. Selv om det blir motgang, vil Gud til slutt ta en opp til seg)
Matt 28, 20 (… jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!)
Joh 15, 20 (forfulgt meg, så vil de forfølge dere)
Ef 6, 12 (For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod…)
Kol 2, 15 (Han avvæpnet maktene og myndighetene… seierherre over dem på korset.)

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email