Aktualisering
“Likes” og retusjerte bilder gir sterke signaler om hvordan vi bør se ut for å få anerkjennelse og bli regnet med. Men vi mennesker har alltid vurdert hverandre ut fra synlige prestasjoner og utseende! Det gjør at vi ofte får et misvisende inntrykk av hverandre og kanskje av vår egen verdi.

Videoklipp og bibelord
I filmen Legenden om Narnia – Prins Caspian, møter vi Reepicheep, en tapper, dyktig kriger. Men alt prinsen Caspian klarer å si når han møter sin overmann (eller overmus), er Du er en mus.
Se klippet under eller direkte fra Youtube her

Det er lett å dømme andre ut fra hvordan de ser ut, hva de presterer, hva de eier, hvem de er sammen med eller hva de har opplevd!


Filmklipp fra dvd: Legenden om Narnia – Prins Caspian
Start: 36:19 (de som følger etter prins Caspian dukker opp, og prins Caspian og de andre flykter gjennom skogen)
Stopp: 38:04 (etter at prins Caspian har sagt: “You are a mouse”)

Lengde: 1 minutt og 45 sekund


Også i Bibelen kan vi møte noen som ble vurdert ut fra det ytre, og det var ikke en fordel:
Luk 19, 1-10: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen.Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik.Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre, for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi.Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.»Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede.Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann!»Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.»Da sa Jesus: «I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn.For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»
Tolleren Sakkeus ble ikke sett på som særlig respektabel eller troverdig, snarere tvert imot. Han samarbeidet med fienden (romerne) og ble ansett for å være en tyv, han ble foraktet av alle som kjente til ham . Men Gud hadde et annet syn på Sakkeus. Han ønsket å vise sin kjærlighet i Sakkeus sitt liv.
Gud ser ikke først og fremst dine svakheter, men din verdi. Du er skapt av Gud, derfor ønsker Han å vise sin kjærlighet også i ditt liv. Og fordi Gud er mektig, ønsker Han å vise sin makt og herlighet gjennom mennesker som har både svak vilje og onde tanker.
Ingen mennesker er fullkomne, og nettopp derfor trenger vi å motta Guds tilgivelse hver dag! Gud vil bruke hver enkelt av oss, og Bibelen gir oss en mengde eksempler på hvordan ufullkomne mennesker levde ut Guds hensikt med sine liv:
Moses stammet. Han turte ikke å gå dit Gud ville før han fikk ha med broren sin.
Abraham var for gammel.
David var for ung.
Brødrene til Josef kunne ikke fordra ham. De var sjalu, og mente Josef trodde han ”var noe”.
Noa drakk seg full.
Jona rømte fra Gud.
Jesus ble baksnakket av andre fordi han ikke kom fra den rette plassen. ”Kan noe godt komme fra Nasaret?” sa de om ham.
Maria Magdalena hadde vært borte i litt av hvert.
Maria, søster til Marta, var kanskje litt lat.
Marta selv synes å ha vært en perfeksjonist og muligens litt irritabel.
Thomas tvilte.
Og det gjorde sannelig de andre disiplene også.
Peter banna og løy.
Jakob og Johannes var ærekjære, de tok med seg moren sin til Jesus for å få gjennom viljen sin.
Paulus var ingen stor taler. Han var egentlig flinkere til å skrive enn til å prate foran andre.
Apostlene kranglet en del.
 
Dagens bibelord
1. Tim 4, 12 + 14a: La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.
[…]Forsøm ikke den nådegaven du har.
1. Sam 16, 7: Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.»
Bønn
Takk Gud at ingen mennesker er en tilfeldighet, takk for livet.
Be om Guds hjelp og ledelse, særlig til å se seg selv og andre med Guds nådefulle øyne.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email