Peter Saunders


Peter Saunders er leder av Christian Medical Fellowship, en interesseorganisasjon for kristne leger og medisinstudenter i England. Organisasjonen har 5.000 leger og 1.000 studenter som medlemmer. Hans nåværende arbeid innebærer ledertrening, undervisning i evangelisering og etikk, skriving, redigering og mediaarbeid. Dr. Peter Saunders er hyppig invitert til mediedebatter i Storbritannia, gjerne rundt tema som abort, eutanasi og kjønnsidentitet. 


 

 

Først av alt: før man kan jobbe med vitenskap, må man gjøre enkelte antakelser: At det finnes et forståelig univers som vi kan forholde oss rasjonelt til, at årsak og virkning hører sammen, at det finnes kontinuitet i naturen slik at fortiden og fremtiden vil ligne, at vi kan stole på det sansene våre forteller oss. Disse kan ikke bli etablert av vitenskap. Det er forutsetninger vi må gjøre ut fra tro. Som kristne tror vi disse fordi vi tror på en forståelig og intelligent Gud som skapte universet etter faste lover som vi kan oppdage. Derfor er det ingen overraskelse at mange av de store vitenskapsmenn og leger gjennom historien også har vært personer med sterk kristen tro.

La oss se på noen eksempler. Francis Bacon etablerte observasjon som basis for å utvikle vitenskapelig teori. Kepler, den berømte astronomen, Gregor Mendel, munken som faktisk arbeidet med genteknologi. Alle disse var kristne teister.

Når det gjelder medisin kan vi tenke på Jesus som i det første århundret sendte sine disipler for å forkynne evangeliet og for å helbrede. De så hvordan disse to tingene passet sammen. Det er ikke overraskende at mange av de store pionerene innenfor medisin har vært bibeltroende kristne, som (Ambroise) Pare, kirurgiens far. Et annet eksempel er (James Young) Simpson, som oppdaget anestesi og først anvendte det på barnefødsel. Da han ble spurt om hva hans største oppdagelse var, pekte han ikke på kloroform. Han sa faktisk at han var en synder og Jesus Kristus var hans frelser.

Det finnes altså mange eksempler på leger og forskere som har kommet frem til sin kristne tro gjennom sitt arbeid.

 

 

Print Friendly, PDF & Email